Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม 9*ก้าว GO Tournament 

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันหมากล้อม 9×9  GO TOURNAMENT 2018  ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมมณี นาควัชระ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่ผ่านมา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีม และผลการแข่งขันได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภททีมชายและทีมหญิง

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 23 จังหวัด

ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง และทีมผสม

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 23 จังหวัด

ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ประเภทคู่ชาย

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน หอประชุม … โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมกว่า 20 จังหวัด

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร 2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3

ผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

เปิดฉากการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018

4 มีนาคม 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ จัดการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018 ชิงถ้วยและเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท จัดที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561

ครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทยพร้อม แถลงปี 61 เดินหน้าส่งเสริมนักกีฬาหมากล้อมไทยสู่เวทีระดับโลก จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันกว่า 20 รายการตลอดปี เพื่อพัฒนาฝีมือนักหมากล้อมไทยเทียบเท่านานาชาติ

ผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาหมากล้อมวันวิชาการ มปณ.นิทรรศ 60

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมวันวิชาการ มปณ.นิทรรศ 60 “เปิดประตูการเรียนรู้ สู่ความเป็นไทย ก้าวไกล Thailand `4.0”

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โดยมีนางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นประธาน และ ผู้มอบรางวัล และการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน