The 12th KPMC Cup International Baduk Championship

          การแข่งขันหมากล้อม The 12th KPMC Cup International Baduk Championshipเป็นรายการชิงแชมป์โลกของนักหมากล้อมระดับสมัครเล่นของเกาหลีที่จัดขึ้นทุกปี โดยครั้งนี้จัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2560

The 12th KPMC Cup International Baduk Championship

รายการนี้มีตัวแทนประเทศต่างๆ จำนวน 55 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่แต่ละประเทศจะส่งตัวแทนได้เพียงคนเดียว และปีนี้ ตัวแทนประเทศไทยได้แก่ นายปริวรรต  สำเภาแก้ว ระดับฝีมือ 5 ดั้ง

 

    

ผลงานของนักหมากล้อมไทย ชนะ 4 กระดาน แพ้ 2 กระดาน ได้อันดับ 7 จาก 55 ประเทศทั่วโลก

โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

รอบ 1 ชนะ Abraham Florencia 5 d จาก ประเทศเม็กซิโก
รอบ 2 ชนะ Fatih Sulak 3 d จาก ประเทศตุรกี
รอบ 3 ชนะ Amir Fragman 5 d จาก ประเทศอิสราเอล
รอบ 4 แพ้ Choi Kwang-Ho 7 d จาก ประเทศเกาหลีใต้
รอบ 5 แพ้ Zhao Yikang 5 d จาก ประเทศจีน
รอบ 6 ชนะ Alessandro Pace 4 d จากประเทศอิตาลี