ประกาศรายชื่อดั้ง ปี 2567

 ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่ ปี 2567


ลำดับที่ 988 (1/4/67)

เด็กหญิงภิญญา ธนันวรัญ
Qualifier 1 เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
Qualifier 2 ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier วีรโชติ งามจรัสศรีวิชัย

————————————-

ลำดับที่ 987 (1/4/67)

เด็กหญิงธนัทสุดา นิ่มสุวรรณ์
Qualifier 1 ปรเมทย์ สุพุง
Qualifier 2 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์
Verifier ชยพล พันธเสน

————————————-

ลำดับที่ 986 (1/4/67)

เด็กชายศลา อนันต์พูนผล
Qualifier 1 ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ
Qualifier 2 วชิร วชิระนิเวศ
Verifier คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

————————————-

ลำดับที่ 985 (1/4/67)

เด็กชายภัทรพล รอดบรรจบ
Qualifier 1 คณิต คำหงษา
Qualifier 2 ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier ลภณ จิรโสพิน

————————————-

ลำดับที่ 984 (16/3/67)

เด็กชายวายุภัค ชูชัยศรี
Qualifier 1 จิตตบุณ มูลอ้อม
Qualifier 2 ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์
Verifier คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

————————————-

ลำดับที่ 983 (16/3/67)

นายปวีณ ปิยะตระกูลชัย
Qualifier 1 พงศ์พันธ์ วิชาผง
Qualifier 2 ไวชยันต์ ยูรทัย
Verifier ลภณ จิรโศพิน

————————————-

ลำดับที่ 982 (16/2/67)

นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น
Qualifier 1 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร
Qualifier 2 อนุสรณ์ ยวนกลาง
Verifier ปรเมทย์ สุพุง

——————————

ลำดับที่ 981 (16/1/67)

เด็กชายศุภกร​ พรหมทวีพูน
Qualifier 1 พรเทพ​ สารคาม
Qualifier 2 ลิขิต​ ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier ชิษณุพงศ์​ แจ้งมาก

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป