ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

สำหรับนักหมากล้อมที่สนใจจัดกิจกรรมหมากล้อมกลุ่ม หรือสอนหมากล้อม สามารถจองผ่าน QR Code

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)
– เปิดให้บริการ 10.00 – 20.00 น. (ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษ)
– การใช้สถานที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเล่นหรือสอนหมากล้อม จะมีค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ อันจะมีการประกาศต่อไป
– อนุญาตให้ใช้สถานที่อันเกี่ยวเนื่องกับหมากล้อมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆ
– ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามาทานภายในห้องเล่นหมากล้อม
– ช่วยกันรักษาความสะอาด เครื่องดื่มที่นำเข้ามาจะต้องนำออกไปทิ้งเมื่อกลับออกไป
– กรณีทำความชำรุดเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าเสียหายต่ออุปกรณ์นั้นๆ ตามความเหมาะสม
– สำหรับการสอนหมากล้อม ครูหมากล้อมจะต้องลงทะเบียนจองห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้ใช้ห้องสอน
– ผู้ที่สนใจใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับหมากล้อมและมีคนร่วมจำนวนมาก สามารถติดต่อจองห้องได้
– ไม่ส่งเสียงรบกวน หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่น
– ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่
– ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาใช้บริการ ในกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

สแกน QR Code นี้เพื่อใช้ในการจองห้อง

 

***ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)