ข่าวกีฬาหมากล้อม

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมเกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการแข่งขันโดยสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้ จีเนียส ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561

ผลการแข่งขันหมากล้อมลีกมัธยมศึกษา M-League รอบคัดเลือก

10 มิถุนายน 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม การแข่งขันหมากล้อมลีกมัธยมศึกษา M-League ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยา รอบคัดเลือก  ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม การแข่งขันครั้งนี้  มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสิ้น 21โรงเรียน เป็นนักกีฬา 210 คน และผู้ติดตามกว่า 100 คน

การอบรมหมากล้อมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหัวข้อ “How to Utilize Go in Business Strategy”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และ Executive Go Club ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหัวข้อ “How to Utilize Go in Business Strategy” ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 44 ท่าน

งานแถลงข่าว “การแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บมจ.ซีพี ออลล์ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้ อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึ กษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีนักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและในภูมิ ภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยกว่า 300 คน

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

28 พฤษภาคม 2561 :ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018  เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 8 ประเภท 1.ดั้ง 2.ไฮคิว 3.โลว์คิวมัธยม 4.โลว์คิวประถม 5.พรีโลว์คิวมัธยม 6.พรีโลว์คิวประถม 7.เฟรนชิปมัธยม 8.เฟรนชิปประถม

 

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ Harbor GO Junior Championship 2018

ประเภทดั้ง

ประเภทดั้ง
ชนะเลิศ เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายชาคริต หลวงจันทร์

 

ประเภทไฮคิว

ประเภทไฮคิว
ชนะเลิศ เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายพาทิศ เตชะทวีกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายต้นธรรม์ สายคำทอน
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายณัฐวัฒน์ วิถีเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธีรวีร์ ลิอบัณฑิตกุล

 

ประเภทโลว์คิวมัธยม

ประเภทโลว์คิวมัธยม
ชนะเลิศ เด็กชายธัชนนท์ ยโลดม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายชนาธิป วสุพสิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธรังษี
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายชัยภัทร ศรีสุทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายปรัชญากร เตชะวิศิษฐ์พงษ์

 

ประเภทโลว์คิวประถม

ประเภทโลว์คิวประถม
ชนะเลิศ เด็กชายปภังกร อภิญญานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายธนกฤต สุนทรเวชพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายสิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธนศิษฎ์ เจียมศรีมงคล

 

ประเภทพรีโลว์คิวมัธยม

ประเภทพรีโลว์คิวมัธยม
ชนะเลิศ เด็กชายกฏติน มหาประคุณชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกฤษฎิ์ ปัจญรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายพรรษกร บุญพลอย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายกฤตพล มหาประคุณชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กหญิงจิราภา เกียรติกูลขจร

ประเภทพรีโลว์คิวประถม
ชนะเลิศ เด็กชายกฤติเดช อังคประสาทชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายปัญญีวีร์ ผลาฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายสิรภพ แสงเถื่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เด็กชายรัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เด็กชายธนกฤต วินัยโกศล

Freindship มัธยม
ชนะเลิศ พัทยา 7 มัธยม ทีม 2 ด.ช. พิพัฒน์พล จุไร
ด.ช. อธิวัฒน์ อังศุสิงห์
ด.ช. นันทวัฒน์ อังกาบ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Go  family มัธยม ทีม 1 ด.ช. กฤตัชญ์ ศิลป์รุ่งธรรม
ด.ช. ธนิก อิสระกาญจน์กุล
ด.ช. ภูริสสะ   วัฒนกิจสุนทร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พัทยา 7 มัธยม ทีม 1 ด.ช. นนทกร ทีอาจ
ด.ช. ธนพล นุ่มมีศรี
ด.ช. จิรานุวัฒน์ ทองคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 พัทยา 11 ทีม 1 ด.ช. วิลเลี่ยม  ฟลอยด์  สตีเว่นส์
ด.ช. พิชัยศิลป์ รติภโรทัยกุล
ด.ญ. ปลายฟ้า  รอดภัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 พัทยา 7 มัธยม ทีม 3 ด.ช. พงศธร มิ่งแม้น
ด.ช. สุธี คำฟั้น
ด.ช. อุดมชัย คำจิ๋ว

 

Freindship ประถม
ชนะเลิศ พัทยา 7 ทีม 1 ด.ช. เดโชชิต พักโพธิ์เย็น
ด.ช. ภัทรพล ลาภเวที
ด.ช. บารมี ชัดเจน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พัทยา 7 ทีม 2 ด.ช. นิธิกร สุโขใจ
ด.ช. รัฐภัทร ชะโรธร
ด.ช. กวิน ปั้นประสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 KPS-3 ด.ช. วิชช์ วิทยานุลักษณ์
ด.ช. จิรสิน  จารุอาภรณ์ประทีป
ด.ช. ปภินวิช ปัจญรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระยองน่ารัก-5 ด.ช. ธนภัทร บุญฟ้าประทาน
ด.ญ. ปุณิกา สุนทรเวชพงษ์
ด.ญ. วีรกานต์   เจริญงามวงศ์วาน
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 KPS-2 ด.ช. พิชาภพ เชี่ยวชาญ
ด.ช. วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์
ด.ช. ไทยธรรม ชาญโลหะ

ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการแข่งขันรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันระดับ 1 ดั้ง ทั้งสิ้นร่วม 14 คน อันดับ 1-3 จะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

ปิดฉาก ! การแข่งขันหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2018”

สิ้นสุดการแข่งขันหมากล้อม ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2018 และผู้ชนะได้แก่ ทีม “ไอ คิว อัพ” คว้าแชมป์ไทยแลนด์โกะ ลีก 2018 ไปครอง ด้าน อรุณกร ประทุมวันจากทีม โกะ ไวส์คว้าแชมป์หมากล้อม “ลีกหญิง” ครั้งแรกไปครอง

การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2017

การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2017 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรมหมากล้อม”หมากล้อมกับการเสริมสร้างทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ประกอบการ”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อม “หมากล้อมกับการเสริมสร้างทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ประกอบการ”  ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันที่ 26 เมษายน 2561

3 ตัวแทนไทย สู้ศึกการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมคัดเลือกตัวแทนเพื่อลงแข่งขันหมากล้อมรายการ Asian University Go Tournament 2018 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จนได้นักกีฬาหมากล้อมตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 คน เพื่อลงแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว