ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

ส่งหลักฐานการสอบดั้ง คลิก

ตรวจสอบสถานะเอกสาร คลิก

*หมายเหตุ

ส่งหลักฐาน วันที่ 1-15 จะมีผล ในวันที่ 16 ในเดือนที่ส่ง

ส่งหลักฐาน วันที่ 16-31 จะมีผล ในวันที่ 1 ในเดือนถัดไป

ดาวน์โหลดใบสอบดั้งได้ที่ Google Drive​

***ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงให้สมาคมฯ แต่ต้องเก็บหลักฐานตัวจริงไว้ 5 ปี เผื่อในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบ