ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 16 th World Students GO OZA Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 16 th World Students GO OZA Championship ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขัน : The 16th World Students GO OZA Championship
ผู้จัดงาน : The All-Japan Students GO Association / Nikkei Inc. / PANDANET INC.
ความร่วมมือ : Nihon Ki-in / The International Go Federation

จัดในวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : Ginza Internet Forum (โตเกียวญี่ปุ่น)
รูปแบบการแข่งขัน : Face-to-face games, Swiss system.
ปิดรับสมัครในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลิ้งค์สมัครการแข่งขัน…

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

·เป็นนักเล่นมือสมัครเล่น
·ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ณ กุมภาพันธ์ 2018
·เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีอายุต่ำกว่า 30 ปี (นักศึกษาปริญญาเอกและนักศึกษาปริญญาโทไม่สามารถเข้าร่วมได้)
·สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทาง E-mail

รายละเอียดเพิ่มเติม