เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 (The 26th Thailand Open Go Tournament)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันจากเดิมวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 มาเป็นวันที่ 21 – 22 กันยายน 2567

รับสมัครเเข่งขันหมากล้อม รายการ Robinson lifestyle Buddy Go championship 2024

สรุป การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

หมากล้อม หมากเด็ด ต่อออก14

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

รับสมัคร THE 10 TH jeollanamdo kuksu mountains international baduk championship international youth baduk festival

หมากล้อม หมากเด็ด ต่อออก13

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ด ต่อออก12

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

หมากล้อม หมากเด็ด ต่อออก11

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน

รับสมัคร The 39th World Youth Goe Championship

การแข่งขัน The 39th World Youth Goe Championship (WYGC 2024)
ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2024
ณ เมือง Vatra Dornei ประเทศโรมาเนีย

หมากล้อม หมากเด็ด ต่อออก10

กลยุทธ์หนึ่งระหว่างการเล่น คือ การเดินหมากที่เรียกว่า “ต่อออก” เพื่อเพิ่มลมหายใจให้ฝั่งเรา และลดลมหายในของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย เรามาเรียนรู้ หมากเด็ด “ต่อออก” กัน