ปิดฉากการแข่งขัน Smart & Me-O Champions Cup 2020

ปิดฉาการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขัน Smart & Me-O Champions Cup 2020  จัดแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่รวมเหล่านักกีฬาหมากล้อมแนวหน้าทั้งสิ้น 18 คน โดยนับจาก Gat Point สูงสุดของประเทศไทย

พิธีปิดการแข่งขัน Smart & Me-O Champions Cup 2020 ได้รับเกียรติจากคุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

ทีม SmartHeart ทีมชนะเลิศ

โดยทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม SmartHeart (ทีมน้องหมา) ซึ่งการแข่งขันเต็มไปด้วยความดุเดือดสูสี จนต้องตัดสินกันที่หัวหน้าทีม และ วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 6 ดั้ง หัวหน้าทีมเก็บสองกระดานรวดคว้าชัยได้สำเร็จ

ทีม Me-O

กมล  สันติพจนา คว้ารางวัลชนะติดต่อกัน 5 กระดาน 

ผลการแข่งขัน

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SmartHeart 
ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Me-O
SmartHeart & Me-O Champions Cup 2020
ผลการแข่งขัน
กระดาน ทีม SmartHeart ผล ทีม Me-O ผล วันที่แข่งขัน
กระดาน 1 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 0 ภิญญาดา ศรอารา 1 17/10/2020
กระดาน 2 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 ภิญญาดา ศรอารา 0 17/10/2020
กระดาน 3 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 0 18/10/2020
กระดาน 4 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 0 31/10/2020
กระดาน 5 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 1 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 0 31/10/2020
กระดาน 6 ณัฏวัชร์ พ่อค้า 0 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1 1/11/2020
กระดาน 7 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 0 1/11/2020
กระดาน 8 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 0 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1 7/11/2020
กระดาน 9 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 0 7/11/2020
กระดาน 10 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ (รองหัวหน้า) 0 8/11/2020
กระดาน 11 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 0 กมล สันติพจนา 1 8/11/2020
กระดาน 12 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ (รองหัวหน้า) 0 กมล สันติพจนา 1 14/11/2020
กระดาน 13 ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 0 กมล สันติพจนา 1 14/11/2020
กระดาน 14 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 0 กมล สันติพจนา 1 15/11/2020
กระดาน 15 ปริวรรต สำเภาแก้ว 0 กมล สันติพจนา 1 15/11/2020
กระดาน 16 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (หัวหน้า) 1 กมล สันติพจนา 0 21/11/2020
กระดาน 17 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (หัวหน้า) 1 พงศกานต์ ศรอารา (หัวหน้า) 0 21/11/2020