Tag Archives: Smart & Me-O Champions Cup 2020

ปิดฉากการแข่งขัน Smart & Me-O Champions Cup 2020

ปิดฉาการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขัน Smart & Me-O Champions Cup 2020  จัดแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่รวมเหล่านักกีฬาหมากล้อมแนวหน้าทั้งสิ้น 18 คน โดยนับจาก Gat Point สูงสุดของประเทศไทย