ลงทะเบียนสอบดั้ง กับ อ.สุจินต์

 

ยกเลิกสอบดั้ง วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย.

เนื่องจาก อ.สุจินต์ ร่วมการแข่งขัน U-GoXXII

ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

หมายเหตุ :

–  เปิดสอบวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี มีสองรอบคือ 14.00 น. และ 16.00 น.

–  ต้องมีผู้สอบตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

–  ค่าสอบดั้งกับ อ.สุจินต์สำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 800 บาท ระดับ 5 ดั้งขึ้นไป ราคา 1,000 บาท เริ่มวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

Displaying 1 - 30 of 662 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
กิตติธัช เจนหัตถการกิจ 26/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 26/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
ปารมี สุธีรัตน์ 10/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
กิตติธัช เจนหัตถการกิจ 19/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจินต์ไปร่วมการแข่ง U-Go
วริศ จตุรภุชพรพงศ์ 10/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากคนสอบไม่ครบจำนวน
คุณากร กสิกิจนำชัย 12/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิตติคม ไกรอมร 12/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากรอบนี้เต็ม
กิตติธัช เจนหัตถการกิจ 12/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากรอบนี้เต็ม
ณมน​ อุทัย​สาง 12/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากรอบนี้เต็ม
เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา 12/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากรอบนี้เต็ม
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล 12/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล 12/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 12/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
พชรพล พัดเย็นชื่น 12/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศรีภูมิ สาครตระกูล 12/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล 05/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง อ.สุจินต์ติดภารกิจต่างประเทศ
กิตติคม ไกรอมร 05/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง อ.สุจินต์ติดภารกิจต่างประเทศ
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล 05/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง อ.สุจินต์ติดภารกิจต่างประเทศ
ปารมี สุธีรัตน์ 05/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง อ.สุจินต์ติดภารกิจต่างประเทศ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 29/08/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีระภัทร์ กระหม่อมทอง 29/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ภูกิจ เล้าจีรัณกุล 29/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา 22/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่มา
วิญ เกตุนิ่ม 29/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิญ เกตุนิ่ม 22/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สรสิช สันติวโรทัย 22/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล 29/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล 29/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 29/08/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณมน​ อุทัย​สาง 08/08/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจินต์ติดภารกิจ
Displaying 1 - 30 of 662 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23