ลงทะเบียนสอบดั้ง กับ อ.สุจินต์

 

 

ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

หมายเหตุ :

–  เปิดสอบวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี มีสองรอบคือ 14.00 น. และ 16.00 น.

–  ต้องมีผู้สอบตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

–  ค่าสอบดั้งกับ อ.สุจินต์สำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 800 บาท ระดับ 5 ดั้งขึ้นไป ราคา 1,000 บาท เริ่มวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

Displaying 1 - 10 of 616 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
วีระภัทร์ กระหม่อมทอง 22/07/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ณัฐศศิตา แสงงาม 05/08/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
กิตติคม ไกรอมร 22/07/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา 25/07/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ศิวา บุญประเทือง 15/07/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีระภัทร์ กระหม่อมทอง 15/07/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิตติคม ไกรอมร 15/07/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณมน​ อุทัย​สาง 22/07/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
ษาวารี​ พันธเสน 08/07/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พงศ์พันธ์ วิชาผง 08/07/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
Displaying 1 - 10 of 616 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62