ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

ยกเลิกสอบกับอ. สุจิน วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ

หมายเหตุ :

–  ต้องมีผู้สอบตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

–  ค่าสอบกับ อ.สุจินสำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 500 บาท ระดับ 5 ดั้ง ราคา 600 บาท ระดับ 6 ดั้ง ราคา 700 บาท ส่วนการสอบ 1 ดั้ง กับอาจารย์ท่านอื่นยังคงราคาเดิม 200 บาท

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

Displaying 1 - 417 of 417
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์ 24/01/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์ 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ไอรัก ฟูกูฮาระ 31/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
กัมปนาท สุนทรธรรม 17/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 17/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ 17/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์ 17/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
อนุชา ธุวโภไคย 17/01/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
พาวี นุ้ยบุตร 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
อคิรา นุ้ยบุตร 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล 10/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 10/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 10/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อนุชา ธุวโภไคย 10/01/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
ชนาธิป วสุพสิษฐ์ 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
วิศรุต เชวงสันต์ 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ปารมี สุธีรัตน์ 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ภูริชญา โสลันดา 10/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 24/01/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง รอการพิจารณา
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์ 10/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ​ ศศิวิมล 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล 24/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 24/01/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
กษิดิ์เดช มัชฌิมา 24/01/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
วุฒิศักดิ์ ขจรพิสิฐศักดิ์ 24/01/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
วิศรุต เชวงสันต์ 27/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก
ไอรัก ฟูกูฮาระ 10/01/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 27/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 20/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 20/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 27/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
คุณากร กสิกิจนำชัย 20/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่มา
ต้นธาร สายคำทอน 20/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 20/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 20/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์ 20/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 13/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล 20/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล 20/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 13/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 13/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 13/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง 13/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 27/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
คุณากร กสิกิจนำชัย 06/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 06/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 13/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ภูริชญา โสลันดา 06/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 29/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 29/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 29/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ 27/12/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
สหชวกร ดวงผุยทอง 06/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล 06/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 06/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
Napat Itchayavanich 29/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich 22/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 22/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
Pannapat ittisakulchai 22/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
Punnaris Ittisakulchai 22/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich 22/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 13/12/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
จักรนิภัทร พรหมเต็ม 22/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 22/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 29/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
นฤชิต สิงห์ปี 22/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 15/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
Pannapat Ittisakulchai 15/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ 15/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
Punnaris Ittisakulchai 15/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
Napat Itchayavanich 15/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich 15/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
Kampanad. Suntontam 08/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 08/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ 08/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ 08/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
Pannapat Ittisakulchai 08/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
Punnaris Ittisakulchai 08/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich 08/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich 08/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich 01/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ 01/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 01/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 01/11/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 29/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ 29/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 01/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 01/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 29/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 01/11/2561 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 29/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ต้นธรรม์ สายคำทอน 29/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ต้นธาร สายคำทอน 29/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อัยย์ โศภนกิจ 29/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 02/11/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 6 ดั้ง ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ต้นธรรม์ สายคำทอน 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ต้นธาร สายคำทอน 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
เขมณัฐ-เจริญวรสกุล 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ศิวา บุญประเทือง 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ด.ช.กัมปนาท สุนทรธรรม 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
อัยย์ โศภนกิจ 25/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์ 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 18/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
อัยย์ โศภนกิจ 18/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
กัมปนาท สุนทรธรรม 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ภาคย์ คณิตวรานันท์ 25/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ต้นธรรม์ สายคำทอน 18/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ต้นธาร สายคำทอน 18/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ณวิภู รัตนนิตย์ 18/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
พงศกานต์ ศรอารา 16/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 6 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ 18/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
วรท ตัณพิสุทธิ์ 11/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ผ่าน
อัครพล บุญกล่ำ 11/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ต้นธรรม์ สายคำทอน 11/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ต้นธาร สายคำทอน 11/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 11/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล 11/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา 04/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 04/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
กัมปนาท. สุนทรธรรม 11/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
กัมปนาท. สุนทรธรรม 11/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 11/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 6 ดั้ง ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 04/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
เอกภพ พัฒนไพสิฐ 04/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 04/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อัครพล บุญกล่ำ 04/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี 04/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล 04/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 04/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 04/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป วสุพสิษฐ์ 04/10/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
ชนาธิป วสุพสิษฐ์ 04/10/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 27/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วรท ตัณพิสุทธิ์ 27/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
คุณากร กสิกิจนำชัย 20/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 20/09/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
รัชชยุต ภูวัขร์เตชากร 20/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 13/09/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 13/09/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 13/09/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล 13/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
คุณากร กสิกิจนำชัย 13/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวัชร์ พ่อค้า 13/09/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล 06/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
จรูญศักดิ์​ สารพิมพา 06/09/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 06/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 06/09/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล 30/08/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล 30/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 30/08/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 30/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 30/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ 30/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 30/08/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่มาสอบ
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 30/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 23/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 30/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 16/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 16/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 09/08/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล 02/08/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ 02/08/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 26/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ติณณ์ โภชนพันธ์ 26/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อัครพล บุญกล่ำ 26/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 26/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 26/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล 26/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
Punnaris I 19/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
Napat i 19/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 19/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 19/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 19/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
คุณากร กสิกอจนำชัย 19/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์ 19/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 26/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
อรุณกร ประทุมวัน 12/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง อ.สุจิน เลือนสอบเป็นวันที่ 13 ก.ค. เวลา 14.00 น
สิริเทพ เฉิน 05/07/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 05/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล 05/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นฤชิต สิงห์ปี 05/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 05/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 05/07/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 28/06/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง อ.สุจินติดภารกิจ asian university go tournament
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 28/06/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง อ.สุจินติดภารกิจ asian university go tournament
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล 28/06/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง อ.สุจินติดภารกิจ asian university go tournament
ปวริศ จารุอำไพแสง 21/06/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 21/06/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง confirm
ณัฐวุฒ นราวุฒิชัย 14/06/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 07/06/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 07/06/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 31/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 31/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 31/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
จรูญศักดิ์ สารพิมพา 31/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ธนวัต เตชะถาวร 24/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 24/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์ 24/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 24/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 24/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชลธิชา มูลอ้อม 17/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ 17/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
บุญธิชา มูลอ้อม 17/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 17/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 10/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 10/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 10/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ติณณ์ โภชนพันธ์ 10/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีระภัทร์ กระหม่อมทอง 10/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 03/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์ 10/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 03/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 03/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 03/05/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ษาวารี พันธเสน 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
ไชยกานต์. กาญจนศิลป์ 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 04/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 04/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ผ่าน
เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ 05/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง อ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
อรุณกร ประทุมวัน 05/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง อ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
ชนาธิป สาทสุทธิ 05/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง อ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
ปารมี สุธีรัตน์ 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
Punnaris Ittisakulchai 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
Pannapat Ittisakulchai 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธนกร โรจน์วีระ 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 29/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 22/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อานันท์ รอดประเสริฐ 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 15/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 15/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
ณวิภู รัตนนิตย์ 01/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง หยุด วันมาฆบูชา
ศิวกร เชาว์เลิศเสรี 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
อครพล บุญกล่ำ 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 22/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
อานันท์ รอดประเสริฐ 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 08/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ษาวารี พันธเสน 08/02/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ธนวัต เตชะถาวร 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
สุพิเศษ ศสิวิมล 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ปารมี สุธีรัตน์ 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ณวิภู รัตนนิตย์ 25/01/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธนกร โรจน์วีระ 25/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 11/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 11/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 11/01/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 11/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา 04/01/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ชนาธิป สาทสุทธิ 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัญฑิตกุล 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 21/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 21/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 21/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณลัย 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 30/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 23/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ติณณ์ โภชนพันธ์ 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 16/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 16/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 09/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 09/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
นิติเทพ สังข์สวน 02/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 09/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ปวริศ จารุอำไพแสง 02/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 02/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง อ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
อนุสรณ์ ยวนกลาง 02/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง อ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่มา
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดม 10/10/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สอบเฉพาะวันพฤหัสครับ
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 26/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมาคมฯ ปิดบริการ เนื่องจากพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9
นิติเทพ สังข์สวน 28/09/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 12/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เลื่อนไปสัปดาห์หน้า
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 28/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์ 07/09/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 31/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศุภาชัย 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พิชญาวรรษ อินทนนท์ 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปฏิภาณ เทียนไธสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธรรศกร รุ่งนิรันดร 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 10/08/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์ 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 22/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พิชญาวรรษ อินทนนท์ 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 16/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
อรุณกร ประทุมวัน 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 11/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ยกเลิก
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 04/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 04/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
มัชฌิมา ขวัญใจ 04/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐชนนท์ เลี่ยมวัฒนสุธา 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 27/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
มัชฌิมา ขวัญใจ 20/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
สุวิจักขณ์ บางม่วง 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ผ่าน
ชนาธิป อาจอาษา 07/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สอบผ่าน
โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 07/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 20/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุวิจักขณ์ บางม่วง 20/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์ 06/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 06/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 06/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 06/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 30/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง สอบผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 30/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 16/03/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
เทพพทักษ์ กระแจะจันทร์ 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 19/10/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 09/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 19/05/2016 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 12/05/2016 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง สอบผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 12/05/2016 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สอบผ่าน
Displaying 1 - 417 of 417