ลงทะเบียนสอบดั้ง กับ อ.สุจินต์

เปิดสอบดั้งเพชรออนไลน์ ดังนี้

-เปิดสอบวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
-สอบ online 1-3 ดั้ง (สอบที่ไหนก็ได้)
-สอบ online 4-6 ดั้ง (สอบที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม))

-ค่าสอบดั้ง
ระดับ 1-4 ดั้ง = 800 บาท
ระดับ 5 ดั้งขึ้นไป =1,000 บาท

***หากต้องการ Comment Games กระดานที่สอบ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 800 บาท

• ช่องทางชำระเงิน “ค่าสอบดั้ง” •
ธนาคาร : กรุงเทพ (สาขาสุรวงศ์)
ชื่อบัญชี : สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ
เลขที่บัญชี : 1474535505

• ช่องทางติดต่อ •
“สมาคมหมากล้อม(สีลม)”
LINE ID : @144xlenl

สามารถสแกน QR Code สมาคมหมากล้อม (สีลม)  เพื่อลงทะเบียนสอบดั้งเพชรกับ อ.สุจินต์