ลงทะเบียนสอบดั้ง กับ อ.สุจินต์

 

ยกเลิกสอบระหว่างวันที่ 21,24 ต.ค.นี้

เนื่องจากอ.สุจินต์ไปต่างประเทศ

เปิดสอบอีกครั้งวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

หมายเหตุ :

–  เปิดสอบวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี มีสองรอบคือ 14.00 น. และ 16.00 น.

–  ต้องมีผู้สอบตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

–  ค่าสอบดั้งกับ อ.สุจินต์สำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 800 บาท ระดับ 5 ดั้งขึ้นไป ราคา 1,000 บาท

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

Displaying 1 - 30 of 689 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
กิตติธัช เจนหัตถการกิจ 14/11/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 14/11/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง confirm
ณมน​ อุทัย​สาง 14/11/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
ปารมี สุธีรัตน์ 07/11/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล 07/11/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล 07/11/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 31/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 31/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วริศ จตุรภุชพรพงศ์ 31/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิตติธัช เจนหัตถการกิจ 31/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณมน​ อุทัย​สาง 28/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบจำนวน
กัมปนาท สุนทรธรรม 21/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจินต์เดินทางไปต่างประเทศ
ณมน​ อุทัย​สาง 21/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจินต์เดินทางไปต่างประเทศ
ปารมี สุธีรัตน์ 31/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 17/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณมน​ อุทัย​สาง 17/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิตติธัช เจนหัตถการกิจ 17/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
กิตติคม ไกรอมร 17/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล 31/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล 31/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 10/10/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่อจากอ.สุจินต์ไปไต้หวัน
ปารมี สุธีรัตน์ 17/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณมน​ อุทัย​สาง 07/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบจำนวน
ณมน​ อุทัย​สาง 30/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ
กัมปนาท สุนทรธรรม 26/09/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 26/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม 23/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบจำนวน
กิตติธัช เจนหัตถการกิจ 26/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 26/09/2019 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 10/10/2019 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่อจากอ.สุจินต์ไปไต้หวัน
Displaying 1 - 30 of 689 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23