ลงทะเบียนสอบดั้ง กับ อ.สุจินต์

ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

สมาคมหมากล้อม (สีลม) เปิดรับสมัครสอบดั้งเพชรกับ อ.สุจิน

สามารถสแกน QR Code สมาคมหมากล้อม (สีลม)  เพื่อลงทะเบียนสอบดั้งเพชรกับ อ.สุจินต์

หมายเหตุ :

–  เปิดสอบวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี มีสองรอบคือ 14.00 น. และ 16.00 น.

–  ต้องมีผู้สอบตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

–  ค่าสอบดั้งกับ อ.สุจินต์สำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 800 บาท ระดับ 5 ดั้งขึ้นไป ราคา 1,000 บาท

สถานที่สอบ : สมาคมหมากล้อม (สีลม) ชั้น 2 

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ[directory form=”17″ lightboxsettings=”images”]