ลงทะเบียนสอบดั้ง กับ อ.สุจินต์

 

ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

*** เพิ่มวันสอบจากวันพฤหัสบดี เป็น วันจันทร์และวันพฤหัสบดี สามารถลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

–  ต้องมีผู้สอบตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

–  ค่าสอบกับ อ.สุจินสำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 500 บาท ระดับ 5 ดั้ง ราคา 600 บาท ระดับ 6 ดั้ง ราคา 700 บาท ส่วนการสอบ 1 ดั้ง กับอาจารย์ท่านอื่นยังคงราคาเดิม 200 บาท

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

Displaying 1 - 498 of 498
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์18/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล18/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล18/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งรอการพิจารณา
ชิษณุชา ทรัพย์​ตันติกูล21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งรอการพิจารณา
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งรอการพิจารณา
ชนาธิป วสุพสิษฐ์18/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย18/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งรอการพิจารณา
กัมปนาท สุนทรธรรม14/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา18/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งรอการพิจารณา
พาวี นุ้ยบุตร18/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งรอการพิจารณา
อคิรา นุ้ยบุตร18/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
อคิรา น้ยุบุตร21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล14/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย14/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งconfirm
ชนาธิป วสุพสิษฐ์14/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา11/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม07/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วันมงคล วงค์วี11/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อนพัทย์ ปาณฑะผลิน11/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ทีปกร กลางประพันธ์11/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิก เนื่องจากรอบ 14.00 น. จำนวนผู้สอบเต็ม
พาวี นุ้ยบุตร11/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
อคิรา นุ้ยบุตร11/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
อนุสรณ์ ยวนกลาง07/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิก เนื่องจากจำนวนผู้สอบเต็ม
ณวิภู รัตนนิตย์07/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย07/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์04/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง11/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
จักรนิภัทร พรหมเต็ม28/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล28/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล28/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ติณณ์ โภชนพันธ์07/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ07/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 6 ดั้งยกเลิก
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ04/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 6 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์21/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย04/03/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล21/02/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พัสกร ศรีบุญเจริญ21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งconfirm
ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งconfirm
เขมิกา เจรีรัตน์21/03/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
พุทธิโชติ ภรณวลัย28/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย21/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
อคิรา นุ้ยบุตร28/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล18/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล18/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย18/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์18/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อนุชา ธุวโภไคย14/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
กิตติคม ไกรอมร14/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม14/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์14/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐกิตต์​ อริยฐานมานนท์14/02/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐกิตต์​ อริยฐานมานนท์11/02/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากไม่ครบจำนวน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย14/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
สรสิช สันติวโรทัย07/02/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจาก เหล่าซือหยุดตรุษจีน
เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล07/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือหยุดตรุษจีน
ณฤชล ชินวัฒนกูล07/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือหยุดตรุษจีน
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์14/02/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล14/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล14/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์07/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือหยุดตรุษจีน
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล07/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือหยุดตรุษจีน
กัมปนาท สุนทรธรรม31/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล31/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล31/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล31/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ณฤชล ชินวัฒนกูล31/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พงศ์พันธ์ วิชาผง31/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย07/02/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือหยุดตรุษจีน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย31/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์31/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์31/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน28/02/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งconfirm
ชนาธิป วสุพสิษฐ์24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ชนาธิป วสุพสิษฐ์24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
พงศ์พันธ์ วิชาผง24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
พงศ์พันธ์ วิชาผง24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ณฤชล ชินวัฒนกูล24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล31/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
Pongpun Wichapong24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล31/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ไอรัก ฟูกูฮาระ31/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม17/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์17/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ17/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์17/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
อนุชา ธุวโภไคย17/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ
พาวี นุ้ยบุตร24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
อคิรา นุ้ยบุตร24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล10/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล10/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม10/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อนุชา ธุวโภไคย10/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ชนาธิป วสุพสิษฐ์24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
วิศรุต เชวงสันต์24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ปารมี สุธีรัตน์24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ภูริชญา โสลันดา10/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบเต็มจำนวน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์10/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล24/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
กษิดิ์เดช มัชฌิมา24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วุฒิศักดิ์ ขจรพิสิฐศักดิ์24/01/201914.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วิศรุต เชวงสันต์27/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก
ไอรัก ฟูกูฮาระ10/01/201916.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม27/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล20/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน20/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล27/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
คุณากร กสิกิจนำชัย20/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่มา
ต้นธาร สายคำทอน20/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย20/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส20/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์20/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต13/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุชา​ ทรัพย์​ตันติกูล20/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตันติกูล20/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส13/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ13/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์13/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง13/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน27/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
คุณากร กสิกิจนำชัย06/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์06/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย13/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ภูริชญา โสลันดา06/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต29/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย29/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์29/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์27/12/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
สหชวกร ดวงผุยทอง06/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล06/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล06/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
Napat Itchayavanich29/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich22/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย22/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
Pannapat ittisakulchai22/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
Punnaris Ittisakulchai22/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich22/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์13/12/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
จักรนิภัทร พรหมเต็ม22/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล22/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส29/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
นฤชิต สิงห์ปี22/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต15/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
Pannapat Ittisakulchai15/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ15/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
Punnaris Ittisakulchai15/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
Napat Itchayavanich15/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich15/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
Kampanad. Suntontam08/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ08/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ08/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์08/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
Pannapat Ittisakulchai08/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
Punnaris Ittisakulchai08/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich08/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich08/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
Napat Itchayavanich01/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ01/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย01/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต01/11/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล29/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์29/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย01/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย01/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย29/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ01/11/256116.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส29/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ต้นธรรม์ สายคำทอน29/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ต้นธาร สายคำทอน29/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อัยย์ โศภนกิจ29/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช02/11/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 6 ดั้งผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ต้นธรรม์ สายคำทอน25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ต้นธาร สายคำทอน25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
เขมณัฐ-เจริญวรสกุล25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
นภัทร์ อิชยาวณิชย์25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ศิวา บุญประเทือง25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ด.ช.กัมปนาท สุนทรธรรม25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
อัยย์ โศภนกิจ25/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล18/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
อัยย์ โศภนกิจ18/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
กัมปนาท สุนทรธรรม18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ภาคย์ คณิตวรานันท์25/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ต้นธรรม์ สายคำทอน18/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ต้นธาร สายคำทอน18/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ณวิภู รัตนนิตย์18/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
พงศกานต์ ศรอารา16/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 6 ดั้งไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
นภัทร์ อิชยาวณิชย์18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ18/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้จัดสอบติดภาระกิจ
วรท ตัณพิสุทธิ์11/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งผ่าน
อัครพล บุญกล่ำ11/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ต้นธรรม์ สายคำทอน11/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ต้นธาร สายคำทอน11/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล11/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล11/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา04/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์04/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
กัมปนาท. สุนทรธรรม11/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
กัมปนาท. สุนทรธรรม11/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช11/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 6 ดั้งผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม04/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
เอกภพ พัฒนไพสิฐ04/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์04/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อัครพล บุญกล่ำ04/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี04/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล04/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล04/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย04/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ชนาธิป วสุพสิษฐ์04/10/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
ชนาธิป วสุพสิษฐ์04/10/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์27/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
วรท ตัณพิสุทธิ์27/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
คุณากร กสิกิจนำชัย20/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ20/09/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
รัชชยุต ภูวัขร์เตชากร20/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล13/09/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย13/09/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์13/09/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล13/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
คุณากร กสิกิจนำชัย13/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐวัชร์ พ่อค้า13/09/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล06/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
จรูญศักดิ์​ สารพิมพา06/09/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
กัมปนาท สุนทรธรรม06/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์06/09/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล30/08/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล30/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล30/08/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล30/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส30/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ30/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน30/08/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่มาสอบ
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล30/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล23/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากเหล่าซือติดภารกิจ
เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน30/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล16/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์16/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์09/08/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล02/08/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์02/08/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล26/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ติณณ์ โภชนพันธ์26/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อัครพล บุญกล่ำ26/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย26/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย26/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล26/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
Punnaris I19/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
Napat i19/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล19/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์19/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์19/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
คุณากร กสิกอจนำชัย19/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์19/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์26/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งรอการพิจารณา
อรุณกร ประทุมวัน12/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งอ.สุจิน เลือนสอบเป็นวันที่ 13 ก.ค. เวลา 14.00 น
สิริเทพ เฉิน05/07/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล05/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล05/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
นฤชิต สิงห์ปี05/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล05/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล05/07/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล28/06/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งอ.สุจินติดภารกิจ asian university go tournament
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล28/06/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งอ.สุจินติดภารกิจ asian university go tournament
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล28/06/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งอ.สุจินติดภารกิจ asian university go tournament
ปวริศ จารุอำไพแสง21/06/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย21/06/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งconfirm
ณัฐวุฒ นราวุฒิชัย14/06/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย07/06/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล07/06/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน31/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์31/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว31/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
จรูญศักดิ์ สารพิมพา31/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ธนวัต เตชะถาวร24/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม24/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์24/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ24/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล24/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชลธิชา มูลอ้อม17/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ไอรัก ฟูกูฮาระ17/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
บุญธิชา มูลอ้อม17/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล17/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิกสอบ เนื่องจาก อ.สุจินติดภารกิจ
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล10/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์10/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม10/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ติณณ์ โภชนพันธ์10/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วีระภัทร์ กระหม่อมทอง10/05/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์03/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์10/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง03/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล03/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์03/05/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ษาวารี พันธเสน19/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ19/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง19/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล19/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว19/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์19/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล19/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล19/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
ไชยกานต์. กาญจนศิลป์19/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ04/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์04/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย04/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล19/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์04/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์04/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช04/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งผ่าน
เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์05/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งอ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
อรุณกร ประทุมวัน05/04/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งอ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
ชนาธิป สาทสุทธิ05/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งอ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
ปารมี สุธีรัตน์19/04/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งconfirm
Punnaris Ittisakulchai29/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
Pannapat Ittisakulchai29/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต29/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ธนกร โรจน์วีระ29/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย29/03/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์29/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย22/03/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อานันท์ รอดประเสริฐ22/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต22/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล22/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์22/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์15/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์15/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย15/03/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย15/03/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว08/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์08/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย08/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย08/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง15/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
ณวิภู รัตนนิตย์01/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งหยุด วันมาฆบูชา
ศิวกร เชาว์เลิศเสรี15/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
อครพล บุญกล่ำ15/03/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งconfirm
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม22/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
อานันท์ รอดประเสริฐ15/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย08/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย08/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ษาวารี พันธเสน08/02/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน01/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม01/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ01/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง01/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล15/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ธนวัต เตชะถาวร15/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
สุพิเศษ ศสิวิมล15/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ปารมี สุธีรัตน์15/02/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ณวิภู รัตนนิตย์25/01/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ธนกร โรจน์วีระ25/01/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย11/01/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย11/01/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน11/01/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง11/01/201816.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา04/01/201814.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ชนาธิป สาทสุทธิ28/12/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล28/12/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัญฑิตกุล28/12/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล28/12/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส21/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล21/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์21/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์14/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย14/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณลัย14/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล07/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม07/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง07/12/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์30/11/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม23/11/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ติณณ์ โภชนพันธ์16/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์16/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี16/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต16/11/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย16/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย16/11/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน09/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย09/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
นิติเทพ สังข์สวน02/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย09/11/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ปวริศ จารุอำไพแสง02/11/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร02/11/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งอ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
อนุสรณ์ ยวนกลาง02/11/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งอ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์19/10/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช19/10/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน19/10/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่มา
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์19/10/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี19/10/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดม10/10/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งสอบเฉพาะวันพฤหัสครับ
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล26/10/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งสมาคมฯ ปิดบริการ เนื่องจากพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9
นิติเทพ สังข์สวน28/09/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี12/10/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งเลื่อนไปสัปดาห์หน้า
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม28/09/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง14/09/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์14/09/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์14/09/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์07/09/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ31/08/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์24/08/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์24/08/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง24/08/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ศุภาชัย27/07/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พิชญาวรรษ อินทนนท์27/07/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน27/07/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปฏิภาณ เทียนไธสง27/07/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ27/07/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล27/07/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง27/07/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ธรรศกร รุ่งนิรันดร20/07/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง20/07/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย10/08/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์22/06/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งเหล่าซือติดภารกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์22/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งเหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล22/06/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งเหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา22/06/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์15/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง15/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พิชญาวรรษ อินทนนท์15/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ16/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน15/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย15/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย08/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย01/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย01/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์01/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์01/06/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย25/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งสมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
พุทธิโชติ ภรณวลัย25/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งสมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม25/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งสมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์25/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งสมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วรท ตัณพิสุทธิ์25/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งสมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
อรุณกร ประทุมวัน18/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย18/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย18/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์18/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม18/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ18/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์11/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย11/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์11/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์11/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์11/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 5 ดั้งยกเลิก
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม11/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 4 ดั้งไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์04/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน04/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์04/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์04/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
มัชฌิมา ขวัญใจ04/05/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์27/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน27/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐชนนท์ เลี่ยมวัฒนสุธา04/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย27/04/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม27/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
มัชฌิมา ขวัญใจ20/04/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล04/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งผ่าน
สุวิจักขณ์ บางม่วง04/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งผ่าน
ชนาธิป อาจอาษา07/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งสอบผ่าน
โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์07/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล20/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
สุวิจักขณ์ บางม่วง20/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย04/05/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์06/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย06/04/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ06/04/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์06/04/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย30/03/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งสอบผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ30/03/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน16/03/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ16/03/201716.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล16/03/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งไม่ผ่าน
เทพพทักษ์ กระแจะจันทร์16/03/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล19/10/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งรอการพิจารณา
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์09/03/201714.00 น.ขอสอบขึ้น 2 ดั้งไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ19/05/201616.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งไม่ผ่าน
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม12/05/201616.00 น.ขอสอบขึ้น 3 ดั้งสอบผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม12/05/201614.00 น.ขอสอบขึ้น 1 ดั้งสอบผ่าน
Displaying 1 - 498 of 498