รับสมัครสอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครการสอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
สถานที่จัดสอบ: อาคาร CP TOWER ชั้น 11
วันที่จัดสอบ: วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
เปิดลงทะเบียนรับสมัคร บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2563
(***อาจารย์สอบเปิดรับสมัครวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ที่หน้าเพจชมรมครูหมากล้อมฯ)

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก >>

👥คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
– ผู้ขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น
💸 ค่าสมัครสอบคิวท่านละ 500 บาท
💸 ค่าสมัครสอบดั้งท่านละ1000 บาท สอบได้ทั้ง Quafily เเละ Verify
– หากสอบผ่านระดับที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังเหลือสิทธิในการสอบ และต้องการสอบเลื่อนขึ้นระดับสามารถทำได้

👥วิธีการสมัครมีขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม หมายเลขบัญชี 1114818600 นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม ธนาคารไทยพาณิชย์
2. กรอกข้อมูลรับสมัคร จะเเจ้งผ่านเพจชมรมครูในวันที่ บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2563 พร้อมเเนบสลิปการโอนเงิน
*ตัวอย่างการสมัคร
นาย สุวิจักขณ์ จังลักษมี ขอสอบวัดระดับฝีมือ 8 คิว (พร้อมเเนบสลิปการโอนเงิน)
3. รอรับหมายเลขผู้ขอสอบ เเละ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เเละระดับฝีมือให้ถูกต้อง ทาง FACEBOOK : ชมรมครูหมากล้อม
แห่งประเทศไทย
4. สมัครแบบกลุ่ม 10 คนขึ้นไป ให้ติดต่อ Line Id : supasith5866 (ครูป้อม)
5. ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สอบ ทุกวันศุกร์ จนถึงวันปิดรับสมัคร

หมายเหตุ:
* ไม่สามารถสอบเกินกำหนดจำนวน 5 กระดานได้
* ผู้ขอสอบระดับคิวถ้าผ่าน 1 คิว หากต้องการสอบประเภทดั้ง ให้ผู้สอบ ลงทะเบียนข้อมูลและชำระเงินตามเงื่อนไขกับเจ้าหน้าที่จัดสอบภายในวันสอบ
* หากผู้สอบต้องการแก้ไขรายชื่อ สามารถแจ้งได้ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2563
* การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเลขหมายการสอบ
* ผู้สอบเตรียมปากกามาด้วยในวันสอบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูล
* ผู้เข้าสอบต้องใส่หน้ากากป้องกัน ตลอดเวลาการสอบ
* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กำหนดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
08.30 – 09.00 พิธีเปิด
09.00 – 10.30 สอบวัดระดับรอบที่ 1
10.30 – 12.00 สอบวัดระดับรอบที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 สอบวัดระดับรอบที่ 3
14.30 – 16.00 สอบวัดระดับรอบที่ 4
16.00 – 17.30 สอบวัดระดับรอบที่ 5
17.30 – 18.00 พิธีปิด
*ใบประกาศระดับคิว สามารถรับได้หลังพิธีปิด หากไม่สะดวกสามารถเลือกช่องทางการจัดส่งได้ผ่านทาง EMS
*ใบประกาศระดับดั้ง ส่งทาง EMS เท่านั้น
หมายเหตุ: ค่าส่ง EMS มีค่าใช้จ่าย 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรติดต่อ : 065-724-8145 (ครูวี)