ขออนุมัติคิดคะแนน GAT Point

สำหรับผู้จัดการแข่งขันที่ต้องการขออนุมัติการคิดคะแนน GAT Point ให้ปฏิบัติดังนี้
1. คลิ๊กที่ลิ้ง ส่งผลการแข่งขันเพื่อขอ GAT Point
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. แนบไฟล์ MacMahon หรือ ไฟล์ Excel เท่านั้น
4. กดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันการขอคิดคะแนน
5. คลิ๊กที่ลิ้ง ตรวจสอบสถานะการขอ GAT Point เพื่อตรวจสอบสถานะ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02-0712910 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

*หมายเหตุ

ส่งหลักฐาน วันที่ 1-15 จะมีผล ในวันที่ 16 ในเดือนที่ส่ง

ส่งหลักฐาน วันที่ 16-31 จะมีผล ในวันที่ 1 ในเดือนถัดไป

***สำหรับการตรวจสอบคะแนน GAT Point สามารถตรวจสอบได้ที่ ทำเนียบดั้งไทย