TGA Reunion 2563

Thai Go Alumni Club จัดการแข่งขัน TGA Reunion 2563 รวมศิษย์เก่าสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมงานพบปะสังสรรประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สมาคมหมากล้อม (สีลม)

ผลการแข่งขัน TGA Reunion 2563

ชนะเลิศ ได้แก่ นายกมล  สันติพจนา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายดุษฎี  นราวีรวุฒิ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสมโชค  ลิ่มศิลา

กมล  สันติพจนา คว้าแชมป์ครั้งแรกของ TGA Reunion 2563

Friendship Dinner & Yearly plan review โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ให้เกียรติชี้แนะแนวทาง