Category Archives: การอบรมหมากล้อม

อบรมครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ จริยธรรมและออกแบบหลักสูตร ผ่านการอบรมครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566

Go Fresh with Go

จุดเริ่มต้นที่ดีในการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมในประเทศกัมพูชา

อบรมหมากล้อม ในงานนิทรรศการ acsp Academic & Share 2022 “Discover Self-Learning Througe Practical Activities ” 

กิจกรรมหมากล้อม ในงานนิทรรศการ acsp Academic & Share 2022 “Discover Self-Learning Througe Practical Activities ” มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหมากล้อมกว่า 700 คน

กองบัญชาการปราบปรามสอบสวนกลาง​ CIB ร่วมกับ​ ชมรมจิตอาสาหมากล้อมจัดการอบรมหมากล้อม

กองบัญชาการปราบปรามสอบสวนกลาง​ CIB ร่วมกับ​ ชมรมจิตอาสาหมากล้อมภายใต้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย​ จัดการอบรมหมากล้อม​ ในเดือนสิงหาคม และจัดแข่งขัน​ ณ​ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย​  ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

วันโกะไทย และ รับสมัครสอบ 1 ดั้งฟรี

ระเบียบการใช้สถานที่สมาคมกีฬาหมากล้อม (สีลม)

สำหรับนักหมากล้อมที่สนใจจัดกิจกรรมหมากล้อมกลุ่ม หรือสอนหมากล้อม สามารถจองผ่าน QR Code

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2563

โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D ชนิดกีฬาหมากล้อม ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

อบรมกีฬาหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

อบรมกีฬาหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย และ นักกีฬาหมากล้อม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562