อบรมหมากล้อม ในงานนิทรรศการ acsp Academic & Share 2022 “Discover Self-Learning Througe Practical Activities ” 

กิจกรรมหมากล้อม ในงานนิทรรศการ acsp Academic & Share 2022 “Discover Self-Learning Througe Practical Activities ” มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหมากล้อมกว่า 700 คน

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เเละสถาบันสอนหมากล้อม buddy go จัดกิจกรรมหมากล้อม ในงานนิทรรศการ acsp Academic & Share 2022 “Discover Self-Learning Througe Practical Activities ” ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ ได้มอบโล่รางวัลให้กับชมรมครูหมากล้อมเเห่งประเทศไทย


นาย สุวิจักขณ์ จังลักษมี ที่ปรึกษาชมรมหมากล้อม รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

โดยมีการบรรยายหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนรู้จักหมากล้อมมากยิ่งขึ้น เเละ กิจกรรม teching games สำหรับผู้เล่นระดับ Kyu