การอบรมหมากล้อม”หมากล้อมกับการเสริมสร้างทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ประกอบการ”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อม “หมากล้อมกับการเสริมสร้างทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ประกอบการ”  ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันที่ 26 เมษายน 2561

ในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับหมากล้อมในหัวข้อ “หมากล้อมกับการเสริมสร้างทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ประกอบการ” ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษา ครู อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าร่วมรวมกว่า 100 คน

ภาพบรรยากาศ

   

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมรับชมได้ทาง Facebook : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย