โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน Class D ชนิดกีฬาหมากล้อม ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

ได้รับเกียรติจากคุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

โดยคุณสุรพล  อินทรเทศ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมผู้ตัดสินหมากล้อม ในครั้งนี้