วิดีโอแนะนำ การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจำปี 2563