รับสมัครแข่งขัน Women Go Championship 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2020 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563

สมัครแข่งขัน (ปิดรับสมัคร)​

ตรวจสอบรายชื่อ

จดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน


รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันหมากล้อมหญิงในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ประเภท Dan ระดับฝีมือ 1 Dan ขึ้นไป (แข่งขันกระดาน 19 x 19, ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)

2. ประเภท High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 Kyu (แข่งขันกระดาน 19 x 19, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)

3. ประเภท Low Kyu ระดับฝีมือ 5-8 Kyu (แข่งขันกระดาน 19 x 19, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)

4. ประเภท Friendship Game ระดับฝีมือ ต่ำกว่า 9 Kyu (แข่งขันกระดาน 9 x 9, จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 128 คน)

*** ประเภท Dan ต้องสมัคร 2 ช่องทาง คือลิ้งรับสมัครและ Application “กิจกรรมหมากล้อม” หรือ “ThaiGO”
*** ประเภท Friendship Game แข่งเดี่ยว
**
* การการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยึดระดับฝีมือ ณ วันและเวลาที่ทำการปิดรับสมัครเท่านั้น
*** ประเภท Friendship Game หากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 32 คน จะดำเนินการแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 2 สาย

กติกาการแข่งขัน

 • การประมวลผล :
  • ประเภท Dan ประมวลผลผ่าน Application กิจกรรมหมากล้อม
  • ประเภท High Kyu, Low Kyu และ Friendship Game ใช้ระบบ Swiss System ด้วยโปรแกรม MacMahon
 • การจัดอันดับ : ให้เรียงตามลำดับดังนี้ จำนวนกระดานที่ชนะ > SOS > SOSOS > Head to head > อันดับของผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นชนะมา
 • การเลือกสีหมาก : เสี่ยงทายสีหมาก (Nigiri)
 • การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น
 • แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน
 • เวลาหลัก (Main Time) : ฝ่ายละ 45 นาที (ทุกประเภทการแข่งขันยกเว้น Friendship)
 • ต่อเวลาพิเศษ (Byo-Yomi) : ไม่มี
 • การมาไม่ทันเริ่มการแข่งขันรอบแรก :
  • ประเภท Dan : ทำการถอดออกจากการแข่งขันทุกกรณี
  • ประเภท High Kyu, Low Kyu และ Friendship : ทำการถอดออกจากการแข่งขันในกรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • การมาสายในการแข่งขันแต่ละรอบ : หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นๆทันที
 • การถอนตัว : ต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ชม.
 • การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ
 • การประท้วงการลงผลการแข่งขันผิดพลาด : ให้ทำการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผลการแข่งขันที่ลงไว้เป็นผลที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*** ผลการจัดอันดับที่ได้จากการแข่งขันในรุ่น Dan จะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหมากล้อมในระดับนานาชาติ โดยมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

ประเภทรางวัล

ประเภท Dan

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (แพ้ 1 กระดาน) : เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

ประเภท High Kyu และ Low Kyu

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล และ เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
 • รางวัลชมเชย (แพ้ 1 กระดาน) : เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

ประเภท Friendship Game

 • รางวัลชนะเลิศ : เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
 • รางวัลชมเชย (แพ้ 1 กระดาน) : เกียรติบัตร รางวัลชมเชย

สถานที่จัดการแข่งขัน

ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา

 

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

Dan, High Kyu และ Low Kyu

08.30 – 10.00 น. ชี้แจงกฏ กติกา และเริ่มการแข่งขันรอบที่ 1

10.10 – 11.40 น. การแข่งขันรอบที่ 2

11.40 – 12.40 น. พักกลางวัน

12.40 – 14.10 น. การแข่งขันรอบที่ 3

14.20 – 15.50 น. การแข่งขันรอบที่ 4

16.00 – 17.30 น. การแข่งขันรอบที่ 5

18.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน

Friendship

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

09.00 – 09.50 น. การแข่งขันรอบที่ 1

10.00 – 10.50 น. การแข่งขันรอบที่ 2

11.00 – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 13.50 น. การแข่งขันรอบที่ 4

14.00 – 14.50 น. การแข่งขันรอบที่ 5

15.00 – 15.50 น. การแข่งขันรอบที่ 6

16.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม