ประกาศผลการแข่งขัน The 15th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship

ขอแสดงความยินดี

กับ

นายธนพล เตียวัฒนานนท์
นักกีฬาหมากล้อมระดับฝีมือ 5 ดั้ง

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 15th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (KPMC) เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ในการนี้นายธนพล เตียวัฒนานนท์ ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม KPMC ในวันที่ 3 – 29 สิงหาคม 2563 ตามตารางการแข่งขันนี้

กรกฏาคม 2563
ประกาศตารางการแข่งขันรอบคัดตัวระหว่างประเทศผ่านทาง Youtube และ KPMC Website (ไม่ระบุวันที่)

สิงหาคม 2563
วันที่ 3 – 4 : คัดตัวระหว่างประเทศรอบที่ 1 (Double Elimination)
วันที่ 7 – 8 : คัดตัวระหว่างประเทศรอบที่ 2 (Double Elimination)
วันที่ 10 : คัดตัวระหว่างประเทศรอบที่ 3 (Double Elimination)
วันที่ 13 : ประกาศตารางการแข่งขันรอบจริงผ่านทาง Youtube และ KPMC Website
วันที่ 15 – 16 : การแข่งขันรอบ 32 คน (Tournament)
วันที่ 19 – 20 : การแข่งขันรอบ 16 คน (Tournament)
วันที่ 22 – 23 : การแข่งขันรอบ 8 คน (Tournament)
วันที่ 26 : การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Tournament)
วันที่ 29 : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Tournament)

ผลการแข่งขันคัดตัว

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก