ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด คว้าแชมป์หมากล้อมไทยแลนด์ โกะ ลีก 2020 และ​ ไทยเกอร์ โกะ มาสเตอร์​ คว้าแชมป์​ไทยแลนด์ลีกหญิง 2020

ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด​ คว้าตำแหน่งแชมป์หมากล้อมไทยแลนด์ โกะ ลีก 2020 และ​ ไทยเกอร์ โกะ มาสเตอร์​ คว้าแชมป์​ไทยแลนด์ลีกหญิง 2020

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานมอบรางวัล และปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมไทยแลนด์ โกะ ลีก 2020 และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมลีกหญิง 2020 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด, บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และ บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมพันธมิตรรวม 12 องค์กร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2563 มีนักหมากล้อมระดับดั้งเข้าร่วมการแข่งขัน ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2020 ทั้งหมด 10 ทีม รวมทั้งสิ้น 113 คน และ หมากล้อมลีกหญิง มีนักหมากล้อมหญิงแข่งขัน 7 ทีม รวมทั้งสิ้น 30 คน

ผลการแข่งขัน ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2020 (Thailand GO League 2020)

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไทเกอร์ วอร์ลอล์ด ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 180,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมไอ คิว อัพ รับเงินรางวัล 140,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโกะเฮ้าส์ รับเงินรางวัล 110,000 บาท

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมลีกหญิง 2020 (Thailand Women GO League 2020)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไทยเกอร์ โกะ มาสเตอร์ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมแฮปปี้ โกะ รับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโกะไวส์ รับรางวัล 25,000 บาท

รางวัลสนับสนุนทีมต่างจังหวัด ได้แก่ ทีมไทเกอร์ วอร์ลอล์ด และ ทีมโกะเฮ้าส์ จำนวนเงิน 32,400 บาท โดยรับรางวัลร่วมกัน

ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด​ และ ไทยเกอร์ โกะ มาสเตอร์ คว้าแชมป์ลีกชายและลีกหญิง

สังกัดสถาบันสอนหมากล้อม GO MASTER จ. ชลบุรี 

 

 

รางวัลพิเศษประเภทบุคคล มีดังนี้

รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ได้แก่ นายชยพล พันธเสน จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม หรือ MVP ได้แก่ มิสเตอร์ ฉีเฟย จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัลแม่ทัพยอดเยี่ยม ได้แก่ นายพงศกานต์ ศรอารา จากทีม โกะเฮ้าส์

รางวัลรองแม่ทัพยอดเยี่ยม ได้แก่ นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ จากทีม โกะ แอ๊ดดิค

รางวัลเสนาธิการยอดเยี่ยม ได้แก่ นายรัชชานนท์ โตยะบุตร จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัลทัพหลังยอดเยี่ยม ได้แก่ นายศราวุฒิ ล้านพลแสน จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัลทัพเสริมยอดเยี่ยม ได้แก่ นายธีรชัย เกตุจินากูล จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายกมล สันติพจนา จากทีม โกะ แอ๊ดดิค

รางวัลเปิดเกมยอดเยี่ยม – ฝ่ายขาว ได้แก่ นายกมล สันติพจนา จากทีม โกะ แอ๊ดดิค

รางวัลเปิดเกมยอดเยี่ยม – ฝ่ายดำ ได้แก่ มิสเตอร์ฉีเฟย จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัลกลางเกมยอดเยี่ยม ได้แก่ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ จากทีม เอชเอม

รางวัลปิดเกมยอดเยี่ยม ได้แก่ นายปริวรรต สำเภาแก้ว จากทีม โกะสแคว

รางวัล Absolute Win (ชนะอย่างหมดจด) ได้แก่ นายพงศกานต์ ศรอารา จากทีม โกะเฮ้าส์

รางวัล Best Move (หมากยอดเยี่ยม) ได้แก่ นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัล Quick Win (ชั่วพริบตา) ได้แก่ นายรัชชานนท์ โตยะบุตร จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด

รางวัล Last Long Game – ฝ่ายขาว (คู่ปรับชั่วกัลป์) ได้แก่ ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย จากทีม ไทยเกอร์ โกะ มาสเตอร์

รางวัล Last Long Game – ฝ่ายดำ (คู่ปรับชั่วกัลป์) ได้แก่ นางสาวอรุณกร ประทุมวัน จากทีม โกะไวส์ (Go Wise)

รางวัล Best Killer (ฆาตมังกร) ได้แก่ นายสราวุฒิ ล้านพลแสน จากทีม ไทเกอร์ วอร์ลอล์ด (Tiger Warlord)

รางวัล Best Survivor (ปลาไหลพริ้วไหว) ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จารุวรวรรณ จากทีม โกะเฮ้าส์ (Go House)