เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาส่วนกลาง ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563


การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563
(กรมพลศึกษา)

ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2563

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ตามอายุ
1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี พ.ศ. 2551
2.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี พ.ศ.2549
3.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี พ.ศ.2547
4.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พ.ศ.2545
และแบ่งย่อยออกเป็น 8 ประเภท อันได้แก่
– บุคคลชาย
– บุคคลหญิง
– ทีมชาย
– ทีมหญิง
– ทีมผสม (ไม่นับเหรียญรวม ช-ญ)
– คู่ชาย
– คู่หญิง
– คู่ผสม (ไม่นับเหรียญรวม ช-ญ)

ทุกสถาบันการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีเอกสารหลักฐานของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม เอกสารหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. เอกสาร ปพ.7 **เพื่อยืนยันสถานะ
2. รูปถ่าย *สามารถอัพโหลดจากมือถือได้ เพราะจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของกรมพละ>>> รวบรวมเอกสารและกรอกข้อมูลสมัครตามขั้นตอน ที่ทางเว็บไซต์ระบุ

https://www.dpe.go.th/home

**เมื่อทำการสมัครผ่าน web มีการยืนยันสถานะ ประเภทรุ่น รายชื่อของนักกีฬาในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งเอกสารสมัครตัวจริง ส่งมาที่กรมพละศึกษา

สำคัญมาก >>> เงื่อนไขที่แต่ละประเภทจะทำการแข่งขันได้ จะต้องมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนั้น ไม่ต่ำกว่า 4 โรงเรียน ถึงจะทำการแข่งขันได้

สอบถามรายละเอียดข้อมูลการแข่งได้ที่ นายอนุสรณ์ ยวนกลาง (ต้น)
จนท.สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โทร. 095-7516995