ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กีฬาหมากล้อม ประจำปีการศึกษา 2563


การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563
(กรมพลศึกษา)

ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กีฬาหมากล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

video ชี้แจงการส่งเอกสารการสมัคร มาตรการควบคุมความปลอดภัย และ กำหนดการประชุมผู้ควบคุมทีม

สอบถามรายละเอียดข้อมูลการแข่งได้ที่ นายอนุสรณ์ ยวนกลาง (ต้น)
จนท.สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โทร. 095-7516995