The 15th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาหมากล้อมเพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมเข้าแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 15th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  18 มิถุนายน 2563

สมัครแข่งขัน (ปิดรับสมัคร)

ตรวจสอบรายชื่อ

จดหมายเชิญ

 

รางวัล

– อันดับที่ 1 : เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 15th KPMC
– อันดับที่ 2 – 8 : เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนฯ ในกรณีตัวแทนประเทศไทยไม่สามารถทำการแข่งขันได้

กำหนดการ

มิถุนายน 2563
วันนี้ – 18  : เปิดรับสมัครแข่งขัน (ปิดรับสมัครเวลา 12.00น.)
วันที่ 20 – 21 : แข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย (กำหนดการแข่งขัน)

กรกฏาคม 2563
ประกาศตารางการแข่งขันรอบคัดตัวระหว่างประเทศผ่านทาง Youtube และ KPMC Website (ไม่ระบุวันที่)

สิงหาคม 2563
วันที่ 3 – 4 : คัดตัวระหว่างประเทศรอบที่ 1 (Double Elimination)
วันที่ 7 – 8 : คัดตัวระหว่างประเทศรอบที่ 2 (Double Elimination)
วันที่ 10 : คัดตัวระหว่างประเทศรอบที่ 3 (Double Elimination)
วันที่ 13 : ประกาศตารางการแข่งขันรอบจริงผ่านทาง Youtube และ KPMC Website
วันที่ 15 – 16 : การแข่งขันรอบ 32 คน (Tournament)
วันที่ 19 – 20 : การแข่งขันรอบ 16 คน (Tournament)
วันที่ 22 – 23 : การแข่งขันรอบ 8 คน (Tournament)
วันที่ 26 : การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Tournament)
วันที่ 29 : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Tournament)

*ยังไม่กำหนดวันทดสอบสมรรถภาพ
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณสมบัตินักกีฬา

1. สัญชาติไทย
2. นักกีฬาชายระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป นักกีฬาหญิงระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
3. สามารถเข้าร่วมการแข่งขันตามกำหนดการทั้งหมดข้างต้นและสามารถปฏิบัติตามกฏของ KBF ได้
4. สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (ยังไม่ระบุวันที่)

มารยาทในการแข่งขัน

– นักกีฬาแต่งกายชุดสุภาพ

กฏ กติกา และระเบียบการแข่งขันหมากล้อมออนไลน์

การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน
– ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น Zoom มาให้เรียบร้อยก่อน
– เตรียมอุปกรณ์ที่มีกล้อง และ วางมุมกล้องที่สามารถเห็นตัวนักกีฬาได้ชัดเจน
– หูฟัง สมอลทอล์คที่สามารเชื่อมโยงกับเครื่องของท่านได้
– หาสถานที่ในการร่วมอบรมที่เงียบ ไม่มีเสียงอื่นๆรบกวน
– เตรียม Account ID สำหรับการเล่นใน “ OGS

2. การลงทะเบียนการแข่งขันออนไลน์
– เข้าห้องก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที โดยการเข้าห้องถือเป็นการลงทะเบียนการแข่งขัน
โดยท่านจะได้รับลิงค์เชิญเข้าห้องในเช้าวันเข้าแข่งขันทางกลุ่มไลน์การแข่งขัน

3.ข้อปฏิบัติระหว่างแข่งขันออนไลน์
– เปิดกล้องเพื่อแสดงตัว ตลอดระหว่างช่วงเวลาแข่งขัน
– วางมุมกล้องที่สามารถเห็นนักกีฬาได้ ตลอดระหว่างช่วงเวลาแข่งขัน
– ขณะดำเนินการแข่งขัน ปิดไมโครโฟนของตนเอง เพื่อลดการรบกวน และเสียงสอดแทรก
– หากมีการลุกจากที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้กดปุ่มยกมือ เพื่ออนุญาตจากรรมการ
โดยจำกัดการลุกจากที่นั่งได้ 3 ครั้ง
– เลือกสถานที่เงียบ สงบ ไม่พลุกพล่านเสียงดัง และมีฉากหลังเหมาะสม
– ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือ การปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
– ไม่วางสาย หรือออกจากการห้องแข่งขันในขณะที่ยังไม่สิ้นสุดการแข่งขัน

4. รูปแบบการแข่งขัน
– แข่งขันแบบออนไลน์ใน “ OGS
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย จำนวน 1 คน
– แข่งขันด้วยระบบ Swiss System โดยจะทำการ Share Sceen Pairing ทาง Zoom meeting
การแข่งขันสิ้นสุดลงเมื่อได้ผู้ชนะการแข่งขันเพียง 1 เดียว (คะแนนสูงสุด)
– ทำการเสี่ยงทายสีหมาก โดยหมากขาวได้แต้มต่อ (Komi) 6.5 แต้ม
– เวลาการแข่งขันฝ่ายละ 1 ช.ม. เบียวโยมิ 10วินาที 1 ครั้ง หากเวลาหมดจะถือว่าแพ้ทันที
– ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายเกิน 15 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบ จะถูกปรับแพ้ทันที
– หากหลุดห้องจากการแข่งขัน 3 ครั้ง จะถูกปรับแพ้ทันที
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปตัวอย่างมุมกล้อง Zoom Meeting

การแข่งขันรอบ Qualifying และรอบ Tournamnent

– ทำการแข่งขันผ่าน Tygem
– ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Double Elimination และ Tournament
– เวลาการแข่งขันฝ่ายละ 1 ช.ม. เบียวโยมิ 30 วินาที  3 ครั้ง
– Video call ผ่าน Skype ตลอดการแข่งขัน
– ใช้กติกา KBF Standard rules
– รายละเอียดเพิ่มเติมตามจดหมายเชิญ 

*** หากตรวจพบการใช้ AI ในระหว่างการแข่งขันคัดตัว จะดำเนินการขึ้น Blacklist

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0712910 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย