รับสมัครแข่งขัน TGA Go Tournament 2563

รับสมัครแข่งขันทีม 3 คน แบ่งเป็นรุ่นดั้ง และรุ่นคิว

สมัครแข่งขันประเภททีม…คลิ๊ก!!       ตรวจสอบรายชื่อประเภททีม…คลิ๊ก!!

สมัครแข่งขันเดี่ยว…คลิ๊ก!!                 ตรวจสอบรายชื่อประเภทเดี่ยว…คลิ๊ก!!

โอนเงินค่าสมัครแข่งขันเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กมล สันติพจนา เลขที่ 203-217007-7

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกมล 02-071-9070

ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม เวลา 20.00น. หรือจนกว่าจะเต็ม

 

การแข่งขันหมากล้อม TGA Go Tournament 2563

แข่งขันวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ( อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 )

ประเภทของการแข่งขัน          สมัครแข่งขันเป็นทีม 3 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทเดี่ยว (ไม่มีสิทธิได้รางวัลประเภททีม)

 1. รุ่น DAN                              ระดับฝีมือ  1 ดั้ง ขึ้นไป
 2. รุ่น KYU                              ระดับฝีมือ คิว เท่านั้น

ประเภททีม

 1. รุ่น DAN                              ระดับฝีมือ  1 ดั้ง ขึ้นไป โดยรวมกัน 3 คนไม่เกิน 10 ดั้ง
 2. รุ่น KYU                              ระดับฝีมือ คิว เท่านั้น โดยในทีมจะต้องมีสมาชิก Low Kyu อย่างน้อย 1 คน

( ระดับฝีมือไม่เกิน 5 คิว และไม่เคยได้รางวัลอันดับ 1-3 ในรุ่นคิวมาก่อน )

 รูปแบบการแข่งขัน

 • สมัครแข่งขันเป็นทีม แต่แข่งขันแบบเดี่ยว ระบบ Swiss Pairing System (ระดับ Dan 6 รอบ, ระดับ Kyu 7 รอบ )
 • อันดับผลการแข่งขันแบบทีม นับอันดับสมาชิกในทีม 3 คนรวมกันหลังแข่งจบรอบสุดท้าย ทีมที่มีผลรวมน้อยที่สุด จะได้อันดับที่ 1 หากผลรวมเท่ากันให้วัดจากอันดับของสมาชิกในทีมที่ได้อันดับท้ายสุด ที่ดีกว่า

ตัวอย่าง

ทีม A ทีม B
มือ 1 ได้อันดับที่  1 มือ 1 ได้อันดับที่  6
มือ 2 ได้อันดับที่  16 มือ 2 ได้อันดับที่  9
มือ 3 ได้อันดับที่  10 มือ 3 ได้อันดับที่  12
ผลรวมทีม  27 ผลรวมทีม  27

จากตัวอย่าง ผลรวมทีมของ ทีม A กับ ทีม B มีผลรวมเท่ากันคือ 27 แต่อันดับท้ายสุดของสมาชิกในทีม A คืออันดับที่ 16 และอันดับท้ายสุดของสมาชิกในทีม B คืออันดับที่ 12 ดังนั้น ทีม B จะได้อันดับทีมที่ดีกว่าทีม A 

 • รุ่น DAN ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง, รุ่น KYU ให้เวลาฝ่ายละ 50 นาที หากเวลาฝ่ายใดหมดก่อนจะถือว่าแพ้ทันที
 • แข่งโดยใช้กระดานขนาด 19*19 เส้น และหมากขาวได้โคมิ 6.5 แต้ม
 • ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายเกิน 15 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบ จะถูกปรับแพ้ทันที

เงื่อนไขการสมัคร

 • ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทเดี่ยว รุ่น Dan คนละ 800 บาท/ รุ่น Kyu คนละ 500 บาท
 • ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น Dan ทีมละ 2,400 บาท/ รุ่น Kyu ทีมละ 1,500 บาท
 • รับสมัครจำนวนจำกัด รุ่น Dan ไม่เกิน 20 ทีม/ รุ่น Kyu ไม่เกิน 28 ทีม
 • ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ หรือนักกีฬาระดับมืออาชีพลงแข่งขัน
 • ผู้สมัครประเภท Dan ให้อ้างอิงระดับฝีมือจากทำเนียบดั้ง ณ วันที่สมัครแข่งขัน
 • ผู้สมัครประเภท Kyu ให้อ้างอิงระดับฝีมือจากใบประกาศฯรับรองระดับฝีมือจากสมาคมฯ หรือชมรมครูฯ หรือมีชื่ออยู่ในทำเนียบคิว และการแข่งขันดังต่อไปนี้อ้างอิง โดยยึดตามระดับ ณ วันที่สมัครแข่งขัน
 1. งาน Thailand Open GO Tournament
 2. งาน MAMA GO INTERNATIONAL TOURNAMENT
 3. งาน THE MALL GO INTERNATIONAL TOURNAMENT
 4. งานแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 5. งานแข่งขัน เกษตรศาสตร์โกะโอเพ่น
 6. งาน Standard Rating & Friendship Game
 7. งาน Chiang Mai Open
 8. งาน Harbor Go Eastern Championship
 • หากเคยได้รางวัลอันดับที่ 1 -3 ในรุ่น Low Kyu, Middle Kyu, High Kyu ในการแข่งขันที่ใช้อ้างอิง ให้นับว่านักกีฬาคนนั้นมีระดับฝีมือ High Kyu

**   หากตรวจพบว่ามีการลงผิดรุ่น จะทำการเชิญออกจากการแข่งขันทันที โดยจะตัดสิทธิทั้งรางวัลเดี่ยวและรางวัลทีม และเลื่อนอันดับต่อไปขึ้นมาแทน  **

รางวัลการแข่งขัน

รุ่น DAN

รางวัลเดี่ยว

รางวัล Best of Tournament                         5,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัล Best of Dan 5 รางวัล รางวัลละ          3,000 บาท

(รวมทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่  Best of 1 Dan, Best of 2 Dan, Best of 3 Dan, Best of 4 Dan, Best of 5-6 Dan)

รางวัลทีม

รางวัลชนะเลิศ                                               15,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 3 ใบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                             9,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                             6,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3                             3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4-8                         ใบประกาศณียบัตร

 

รุ่น KYU

รางวัลเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศ                                                 3,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                              2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                              1,000 บาท

รางวัลทีม

รางวัลชนะเลิศ                                                 6,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 3 ใบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                              4,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                              3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3                              1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4-8                         ใบประกาศณียบัตร

 ** ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับใบประกาศณียบัตร **

กำหนดการแข่งขันรุ่น DAN

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

08.30 น.                               ตรวจสอบรายชื่อ และนั่งประจำโต๊ะแข่งขัน

09.00 – 09.30 น                 พิธีเปิด/คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน

09.30 – 11.30 น.               การแข่งขันรอบที่ 1

——————————— รับประทานอาหารกลางวัน ———————————————

12.30 – 14.30 น.                                การแข่งขันรอบที่ 2

14.45 – 16.45 น.                                การแข่งขันรอบที่ 3

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

09.00 – 11.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 4

——————————— รับประทานอาหารกลางวัน ———————————————

12.00 – 14.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 5

14.15 – 16.15 น.                                การแข่งขันรอบที่ 6

16.45 น.                               พิธีปิด และมอบรางวัล

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

กำหนดการแข่งขันรุ่น KYU

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

08.30 น.                               ตรวจสอบรายชื่อ และนั่งประจำโต๊ะแข่งขัน

09.00 – 09.30 น                พิธีเปิด/คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน

09.30 – 11.10 น.                การแข่งขันรอบที่ 1

——————————— รับประทานอาหารกลางวัน ———————————————

12.30 – 14.10 น.                การแข่งขันรอบที่ 2

14.20 – 16.00 น.               การแข่งขันรอบที่ 3

16.10 – 17.50 น.                การแข่งขันรอบที่ 4

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

09.00 – 10.40 น.              การแข่งขันรอบที่ 5

——————————— รับประทานอาหารกลางวัน ———————————————

12.00 – 13.40 น.               การแข่งขันรอบที่ 6

14.15 – 15.55 น.                 การแข่งขันรอบที่ 7

16.45 น.                               พิธีปิด และมอบรางวัล

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

QR CODE นี้เพื่อดูผลการจับคู่และผลการแข่งขันในวันแข่งครับ