สมัครคัดตัวกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

จากการตรวจสอบรายชื่อ เนื่องจากผู้สมัครนักกีฬาหญิงระดับดั้งไม่ครบ 6 คน (5 คน) นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือระดับ 1-4 คิว จึงมีสิทธิคัดตัวเพิ่อเป็นตัวแทน 1 คนจากจำนวนที่ขาดได้

คัดตัวนักกีฬา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 แบ่งเป็น
-ผู้ชาย 6 คน
-ผู้หญิง 6 คน
กรณีที่อันดับ 6 และ 7 ชนะจำนวนกระดานเท่ากัน ให้ตัดสินผลจากกระดานที่เจอกันก่อน ถ้าไม่เคยเจอกันให้แข่งใหม่ระหว่างอันดับ 6 และ 7
การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system โคมิ 6.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 45 นาที
คุณสมบัติ
1.สามารถเข้าฝึกซ้อมเชื่อฟังตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนด
2.นักกีฬาที่จะสามารถคัดตัวได้ ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
2.1. หากคัดตัวนักกีฬาได้สำเร็จ (นักกีฬาจะไม่สามารถลงกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้)
3. หากผู้สมัครระดับดั้งไม่ครบ 6 คน นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือระดับ 1-4 คิว (ผ่านการสอบวัดระดับฝีมือจากชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยหรือ มีอาจารย์ระดับดั้งที่สมาคมฯ รับรอง) สามารถลงแข่งคัดตัวจากจำนวนที่ขาดได้
นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่ง กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “อินทนนท์เกมส์ ” วันที่ 12-17 ก.พ. 64 สนามแข่งจะจัดในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
4.นักกีฬา ต้องเรียนสถานศึกษาในกรุงเทพฯ
–หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 13 พฤษจิกายน 2563 ก่อนเวลา 19.00 น.
เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนนักกีฬา (กรณีคัดตัวติด) มีดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ (เซ็นรับรองชื่อตัวบรรจง “ว่าใช้ในการเป็นนักกีฬาหมากล้อมจังหวัดกรุงเทพ”)

กำหนดการแข่งขัน ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2

09.00 – 10.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.   การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.   การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.  การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.   การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)