รับสมัคร TGC2020

 

สมัครแข่งขัน…คลิ๊ก!!
ตรวจสอบรายชื่อ…คลิ๊ก!!

– – – – – – – – –

ส่งเอกสารการทำประกันการเดินทาง…คลิ๊ก!!

*เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้แนบเอกสารมาตอนสมัครเท่านั้น

– – – – – – – – –

การสมัครผ่าน Application กิจกรรมหมากล้อม :

 1. เปิด App Store (บนระบบปฎิบัติการ iOS) หรือ Play Store (บนระบบปฎิบัติการ Android)
 2. ค้นหา Application ด้วยคำว่า “กิจกรรมหมากล้อม”
 3. ติดตั้ง Application ดังกล่าว
 4. ทำการ Log-in
 5. ทำการยืนยันตัวตน (เฉพาะผู้ใช้งานครั้งแรก)
 6. ทำการสมัครแข่งขัน

***เฉพาะนักกีฬาระดับดั้ง
***หากท่านใดที่เคยมี Application อยู่แล้วและไม่สามารถเปิดแอปฯ ให้ทำการถอนการติดตั้งและทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

 

คุณสมบัติ :

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
5. เป็นผู้ที่มีระดับฝีมือตามรุ่นการสมัคร

 

การรับสมัคร :

– ทำการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและ Application กิจกรรมหมากล้อม เท่านั้น
ค่าสมัคร 3,500 บาท ทุกประเภทการแข่งขัน
– ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ประกาศไว้และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง หากตรวจพบข้อมูลอันเป็นเท็จ สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครพร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship 2020 และสิทธิประโยชน์ใดๆที่ผู้สมัครได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้

 

รุ่นการแข่งขัน :

แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่
– High Dan : ระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป รับสมัคร 32 ท่าน
– Low Dan : ระดับฝีมือ 2 – 3 ดั้ง รับสมัคร 32 ท่าน
– One Dan : ระดับฝีมือ 1 ดั้ง รับสมัคร 32 ท่าน
– High Kyu : ระดับฝีมือ 1 – 4 คิว รับสมัคร 64 ท่าน
– Low Kyu : ระดับฝีมือ 5 – 8 คิว รับสมัคร 64 ท่าน

 

ระบบการแข่งขัน :

1. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss Pairing System โดยมีจำนวนรอบการแข่งขันตามกำหนดเทียบจากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
2. การแข่งขันครั้งนี้ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเสี่ยงทายสีหมาก และผู้เล่นหมากขาวได้แต้มต่อ (โคมิ) 6.5 คะแนน
3. เวลาในการแข่งขัน มะรายละเอียดตามรุ่นแข่งขันดังนี้

 • High Dan : Main Time 60 นาที Byo-Yomi 10 วินาที 3 ครั้ง
 • Low Dan : Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi
 • One Dan : Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi
 • High Kyu : Main Time 45 นาที ไม่มี Byo-Yomi
 • Low Kyu : Main Time 45 นาที ไม่มี Byo-Yomi

4. การตัดสินหาผู้ชนะ ผู้ชนะ 1 กระดาน จะได้ 1 คะแนน และหากมีคะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยผลคะแนน SOS และ SOSOS ตามลำดับ หากเท่ากันทั้งหมด จะตัดสินด้วย Head-to-Head ถ้าไม่สามารถตัดสินด้วย Head-to-Head ให้เทียบอันดับชนะที่ดีที่สุด เพื่อตัดสิน
5. หากผู้แข่งขันไม่แสดงตัวที่โต๊ะแข่งขันภายในเวลา 15 นาที จะถูกปรับแพ้ทันที
6. หากมีปัญหาใดๆระหว่างการแข่งขันให้หยุดเกมส์ แล้วยกมือเรียกกรรมการทันที หากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ถือว่ายอมรับผลและไม่สามารถทำการแก้ไขใดๆได้อีก
7. การแต่งกายผู้ชายชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้น และผู้หญิงชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้น/รัดส้น
8. คำตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

***การแข่งขันครั้งนี้อนุญาตให้ผู้ติดตามสมารถถ่ายภาพเป็นเวลา 15 นาทีแรกของการแข่งขัน เมื่อหมดเวลาผู้ติดตามต้องออกจากโซนนักกีฬาทันที “ และห้ามเข้ามาในโซนนักกีฬาโดยมิได้รับอนุญาต ”

 

รางวัลและสิทธิประโยชน์ :

รุ่น High Dan
ชนะเลิศ : ถ้วยรางวัล(เวียน) โล่รางวัล เหรียญทอง เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
รองชนะเลิศ(แพ้1กระดาน) : เหรียญเงิน เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยในลำดับถัดไป
รางวัลชมเชย(แพ้2กระดาน) : เหรียญทองแดง เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยในลำดับถัดไป

รุ่น Low Dan, One Dan, High Kyu และ Low Kyu
ชนะเลิศ : โล่รางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ
รองชนะเลิศ(แพ้1กระดาน) : เหรียญเงิน และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย(แพ้2กระดาน) : เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
– รถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ไป – กลับ ออกเดินทางจาก อาคารธาราสาทร – โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน (วันที่ 10, 13 ธ.ค. 63)
– บริการรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต – โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน (วันที่ 10, 13 ธ.ค. 63)
– ห้องพัก จำนวน 3 คืน  ณ โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
– อาหารเช้า 3 มื้อ (วันที่ 11 – 13 ธ.ค. 63)
– Buffet อาหารกลางวัน (วันที่ 11 ธ.ค. 63)
– ข้าวกล่องอาหารกลางวัน (วันที่ 12 ธ.ค. 63)
– ทริปเที่ยวเกาะเฮ
– ID Card
– ใบประกาศณียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
– ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (วันที่ 10 – 13 ธ.ค. 63)

 

กำหนดการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

เดินทางโดยรถทัวร์
06.30 – 07.30 น. ขึ้นรถบัสที่อาคารธาราสาทร สาทรซอย 5
07.30 – 20.30 น. เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงโรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
เดินทางโดยเครื่องบิน
06.30 – 23.30 น. รถตู้ รับ-ส่ง สนามบินภูเก็ต ถึงโรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
08.30 – 10.30 น. แข่งขันรอบที่ 1
10.30 – 12.30 น. แข่งขันรอบที่ 2
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. แข่งขันรอบที่ 3
15.30 – 17.30 น. แข่งขันรอบที่ 4

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

08.30 – 10.30 น. แข่งขันรอบที่ 5
11.00 – 11.30 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
11.30 – 12.30 น. เดินทางไปเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. ท่องเที่ยวเกาะเฮตามอัธยาศัย
16.30 – 17.30 น. เดินทางกลับโรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

เดินทางโดยรถบัส
06.30 – 07.30 น. ขึ้นรถบัสที่โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
07.30 – 20.30 น. เดินทางจากโรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต ถึงกรุงเทพมหานคร

เดินทางโดยเครื่องบิน
06.30 – 18.00 น. รถตู้ รับ-ส่ง โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน ถึงสนามบินภูเก็ต

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

*******************

ช่องทางการชำระเงินชื่อบัญชี
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 147-4-535505

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 02-071-2911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย