ประกาศคะแนน GAT Point เดือนมิถุนายน 2563


ประกาศผลคะแนน GAT Point

– Thailand Go League 2020
– Woman Go League 2020

ข้อปฏิบัติ

 1. ให้นักกีฬาทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแข่งขัน และคะแนน GAT Point
  1. เข้าไปที่เมนูย่อย “ทำเนียบดั้งไทย” ในเมนูหลัก “ทำเนียบนักหมากล้อมไทย”
   *หากไม่สามารถเปิด “ทำเนียบดั้งไทย” ได้ให้ทำการ “ลงชื่อเข้าใช้” หรือกดปุ่มดาวน์โหลด
  2. ตรวจสอบผลการแข่งขันและคะแนน GAT Point ที่ Sheet “160663” หรือ “new”
   *การแสดงผลของชื่อ sheet อาจมีความแตกต่างกัน
 2. ในกรณีที่มีผลการแข่งขันมีความผิดพลาด ให้ทำการแจ้งต่อผู้จัดการแข่งขัน
  เพื่อส่งผลการแข่งขันที่ถูกต้องแก่สมาคมฯต่อไป
 3. ในกรณีที่คะแนน GAT Point มีความผิดพลาด ให้ทำการแจ่งต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00น. – 17.00น.
  เบอร์ติดต่อ 02-0712910, 02-0712911

***GAT Point จะถูกอัพเดทเข้าสู่ “ทำเนียบดั้งไทย” (sheet “รวม”) และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563