ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (THE 23 rd  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT)

Junghyeop Kim คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23

เสร็จสิ้นอย่างทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (THE 23 rd  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน  ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

พิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากคุณปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภท High Dan
  2. ประเภท Low Dan
  3. ประเภท One Dan
  4. ประเภท High Kyu
  5. ประเภท Low Kyu

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ประเภท High Dan

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  Junghyeop Kim

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  พงศกานต์  ศรอารา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  วิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ Chunho Yoon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  ณัฐวัชร์  พ่อค้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์

ประเภท Low Dan

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ปารมี  สุธีรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  เจตน์  กรีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  วิญ  เกตุนิ่ม

รางวัลชมเชย ได้แก่  ศิวกร  เชาวน์เลิศเสรี

รางวัลชมเชย ได้แก่  ภีชกฤษณ์  เรืองนภารัตน์

ประเภท One Dan

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  กฤษฎิ์  เกศวา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ภณภัทร  วัฒน์ธนาวิทย์กุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  พรรษกร  บุญพลอย

รางวัลชมเชย ได้แก่  จิณณ์ กรีน

รางวัลชมเชย ได้แก่  พัทธดนย์  จิตติไพบูลย์

รางวัลชมเชย ได้แก่  โชคภูมิชัย  อาจกำชัย

ประเภท High Kyu 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  บัณฑิต  อุษาภิมาศกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  พีรวิชญ์  แช่กอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  พันษพัฒน์  พุฒิธนะสุนทร

รางวัลชมเชย ได้แก่  เดชธร  สุขประวิทย์

รางวัลชมเชย ได้แก่  ศุภิศรา  กวีวัฒนอาถร

 

ประเภท Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นันทพงศ์  ตันเจริญพงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  วีรวิชญ์  กวีวัฒนถาวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ภฑิล  บรรยงธรรม

รางวัลชมเชยได้แก่  สรรเพชญ  พนัสเจริญ

รางวัลชมเชยได้แก่  สุภัควิชญ์  ธนะสุกิจ

รางวัลชมเชยได้แก่  สถาพร  อยู่เย็น

รางวัลชมเชยได้แก่  วิฬ  วิไลชนม์