เปิดรับสมัครการแข่งขัน 23rd THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

เปิดรับสมัครการแข่งขัน 23rd THAILAND OPEN GO TOURNAMENT สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (THE 23rd THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ ห้องประชุม Convention B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00น.

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ปิดรับสมัครทุกรุ่นการแข่งขัน

ส่งหลักฐานการชำระเงิน…คลิ๊ก!!

ตรวจสอบรายชื่อ…คลิ๊ก!!

***ประเภท High Dan, Low Dan และ One Dan ต้องทำการสมัครเพิ่มเติมใน Application กิจกรรมหมากล้อม (ต้องสมัครทั้ง 2 ช่องทาง การสมัครเพียงช่องทางเดียวถือว่ายังไม่ยืนยันการสมัคร)

***การสมัครจะเรียงลำดับตามลำดับการส่งหลักฐานการชำระเงิน ไม่ใช่ลำดับการสมัคร

***ยึดระดับฝีมือ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

***ขยายจำนวนการรับสมัครประเภท Low Kyu จาก 50 ท่าน เป็น 64 ท่าน

 

. . . . . . . . . . . . . . . .

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก…คลิ๊ก!!
ส่งแบบฟอร์มจองห้องพักไปที่ Email : [email protected]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563

ประเภท HIGH KYU, LOW KYU
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
08.00 – 09.00 น. ตรวจสอบรายชื่อและนั่งประจำที่
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
10.00 – 11.30 น. แข่งขันรอบที่ 1
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แข่งขันรอบที่ 2
14.30 – 16.00 น. แข่งขันรอบที่ 3
16.00 – 17.30 น. แข่งขันรอบที่ 4

วันที่ 25 ตุลาคม 2563
08.00 – 09.30 น. แข่งขันรอบที่ 5
09.30 – 11.00 น. แข่งขันรอบที่ 6
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล

ประเภท HIGH DAN, LOW DAN, ONE DAN
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
08.00 – 09.00 น. ตรวจสอบรายชื่อและนั่งประจำที่
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
10.00 – 12.00 น. แข่งขันรอบที่ 1
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. แข่งขันรอบที่ 2
15.00 – 17.00 น. แข่งขันรอบที่ 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2563
08.00 – 10.00 น. แข่งขันรอบที่ 4
10.00 – 12.00 น. แข่งขันรอบที่ 5
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่

1. HIGH DAN ระดับฝีมือ 4 Dan ขึ้นไป ( รับสมัครทั้งสิ้น 32 คน )
2. LOW DAN ระดับฝีมือ 2 – 3 Dan ( รับสมัครทั้งสิ้น 32 คน )
3. ONE DAN ระดับฝีมือ 1 Dan ( รับสมัครทั้งสิ้น 32 คน )
4. HIGH KYU ระดับฝีมือ 1 – 4 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 50 คน )
5. LOW KYU ระดับฝีมือ 5 – 8 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
***ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 230 ท่าน (รวมผู้ติดตาม)

รางวัลการแข่งขัน
 HIGH DAN
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล(เวียน) และเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท

 LOW DAN
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลชมเชย (สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดานและไม่ได้รับรางวัลอันดับที่1-3) เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 3 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท
 ONE DAN
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลชมเชย (สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดานและไม่ได้รับรางวัลอันดับที่1-3)
เงินรางวัล 800 บาท จำนวนไม่เกิน 3 รางวัล มูลค่า 2,400 บาท
 HIGH KYU
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 1,500 บาท
รางวัลชมเชย (สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดานและไม่ได้รับรางวัลอันดับที่1-3)
เงินรางวัล 500 บาท จำนวนไม่เกิน 4 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท
 LOW KYU
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล

รวมทั้งสิ้น 86,900 บาท  (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท)

 

กฎ กติกาการแข่งขัน

1. การแข่งขัน ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss System โดยรุ่น
• High Dan ทำการแข่งขัน 5 รอบ Main Time 45 นาที Byoyomi 10 วินาที 1 ครั้ง
• Low Dan ทำการแข่งขัน 5 รอบ Main Time 45 นาที Byoyomi 10 วินาที 1 ครั้ง
• One Dan ทำการแข่งขัน 5 รอบ Main Time 60 นาที (ไม่มี Byoyomi)
• High Kyu ทำการแข่งขัน 6 รอบ Main Time 45 นาที (ไม่มี Byoyomi)
• Low Kyu ทำการแข่งขัน 6 รอบ Main Time 45 นาที (ไม่มี Byoyomi)

2. การแข่งขันครั้งนี้ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเสี่ยงทายสีหมาก และผู้เล่นหมากขาวได้แต้มต่อ (โคมิ) 6.5 คะแนน

3. การตัดสินหาผู้ชนะ ผู้ชนะ 1 กระดาน จะได้ 1 คะแนน และหากมีคะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยผลคะแนน SOS และ SOSOS ตามลำดับ หากเท่ากันทั้งหมด จะตัดสินด้วย Head-to-Head ถ้าไม่สามารถตัดสินด้วย Head-to-Head ให้เทียบอันดับชนะที่ดีที่สุด เพื่อตัดสิน

4. หากผู้แข่งขันไม่แสดงตัวที่โต๊ะแข่งขันภายในเวลา 15 นาที จะถูกปรับแพ้ทันที

5. หากมีปัญหาใดๆระหว่างการแข่งขันให้หยุดเกมส์ แล้วยกมือเรียกกรรมการทันที หากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ถือว่ายอมรับผลและไม่สามารถทำการแก้ไขใดๆได้อีก

6. การแต่งกายผู้ชายชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้น และผู้หญิงชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้น/รัดส้น

7. คำตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การแข่งขันครั้งนี้อนุญาตให้ผู้ติดตามสมารถถ่ายภาพเป็นเวลา 15 นาทีแรกของการแข่งขัน เมื่อหมดเวลาผู้ติดตามต้องออกจากโซนนักกีฬาทันที “ และห้ามเข้ามาในโซนนักกีฬาโดยมิได้รับอนุญาต ”

 

อัตราค่าสมัครเข้าแข่งขัน
นักกีฬาไทย (ทุกรุ่นการแข่งขัน) 800 บาท
นักกีฬาต่างชาติ 2,000 บาท
ผู้ติดตาม(ไทย) 800 บาท
ผู้ติดตาม(ต่างชาติ) 2,000 บาท
***นักกีฬา และผู้ติดตามที่ชำระเงินค่าสมัคร จะได้รับบริการอาหารกลางวัน 2 มื้อ (วันที่ 24-25 ต.ค.63) โดยไม่รวมค่าที่พัก

ช่องทางการชำระเงินชื่อบัญชี
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 147-4-535505