อบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ตึกดำรงค์ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG_2241 IMG_2266

IMG_2279 IMG_2284

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติเปิดงานอบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมกว่า 100 คน และเป็นครั้งแรกในการอบรมของเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG_2312 IMG_2361

IMG_2526 IMG_2540

IMG_2561