19th Thailand Open Go Tournament 2016

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดงานแข่งขันหมากล้อม 19th Thailand Open Go Tournament 2016 ณ ห้องประชุมริมบึง 1-2 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานแข่งขันครั้งนี้กว่า 170 คน

IMG_2837 IMG_2812

คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแข่งขันในครั้งนี้ และนายรณชัย เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

IMG_2854 IMG_2880

IMG_3175 IMG_3368

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ High Dan (3ดั้งขึ้นไป), Low Dan (1-2ดั้ง), High Kyu (1-4คิว)และ Low Kyu (5-8คิว) ในพีธีปิดคุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล และประธานในพิธีการแข่งขันครั้งนี้

IMG_3372 IMG_3377

IMG_3418 IMG_3420

ผลการแข่งขันมีดังนี้
ประเภท High Dan
รางวัลชนะเลิศ Mr. Oh Mingyu
รองชนะเลิศอันดับ 1 Mr. Gong Chenhui
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
รางวัลชมเชย Mr. Guan Tao
นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ

IMG_3480 IMG_3473

IMG_3468 IMG_3466

IMG_3461

ประเภท Low Dan
รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. สิริเทพ เฉิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายไวชยันต์ ยูระทัย

IMG_3456 IMG_3455

IMG_3452
ประเภท High Kyu
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. เคนบุน ทานิกุชิ
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนกฤต สิทธิสันติกุล

IMG_3447 IMG_3443

IMG_3442

ประเภท Low Kyu
รางวัลชนะเลิศ นายภัชรพงศ์ เรืองนภารัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.พรสินี สุขชื่นฤทัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ติณณ์ โภชนพันธ์

IMG_3437 IMG_3434

IMG_3432

IMG_3497