รับสมัคร THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019

รับสมัครการแข่งขันหมากล้อม THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 Presented by BANGKOK BANK ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

 

ขอเชิญนักกีฬาหมากล้อม และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 Presented by BANGKOK BANK โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 15 ประเภท

https://line.me/R/ti/g/mMUgZfHXq7

สแกน Qr code หรือ คลิ๊กลิ้งเพื่อตรวจสอบรายชื่อและแจ้งจับคู่

 

ประเภทการแข่งขันและรางวัล

1. HIGH DANและPROFESSIONAL ระดับฝีมือ 4-7 ดั้ง และมืออาชีพ (แข่งทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ชนะเลิศ  40,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  15,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  10,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  8,000 พร้อมถ้วยรางวัล
Best Asean 1  7,000 พร้อมโล่รางวัล
Best Asean 2  5,000 พร้อมโล่รางวัล
Best Asean 3  4,000 พร้อมโล่รางวัล
Best Asean 4  3,000 พร้อมโล่รางวัล
Best Asean 5  2,000 พร้อมโล่รางวัล

2. LOW DAN ระดับฝีมือ 2-3 ดั้ง (แข่งทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ชนะเลิศ  8,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  5,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  3,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  2,000 พร้อมถ้วยรางวัล

3. LOW DAN ระดับฝีมือ 1 ดั้ง (แข่งทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ชนะเลิศ  5,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  3,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  2,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล

4. OPEN KYU (ระดับคิว บุคคลทั่วไปไม่จำกัดฝีมือ) (แข่งทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์)
ชนะเลิศ  4,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  2,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  1,000 พร้อมถ้วยรางวัล

5. HIGH KYU (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) อายุไม่เกิน 14 ปี (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  2,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

6. HIGH KYU (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) อายุไม่เกิน 12 ปี (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  2,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

7. HIGH KYU (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) อายุไม่เกิน 10 ปี (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  2,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

8. LOW KYU (ระดับฝีมือ 5 คิวลงไป) อายุไม่เกิน 14 ปี (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

9. LOW KYU (ระดับฝีมือ 5 คิวลงไป) อายุไม่เกิน 12 ปี (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

10. LOW KYU (ระดับฝีมือ 5 คิวลงไป) อายุไม่เกิน 10 ปี (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

11. มือใหม่ อายุไม่เกิน 10 ปี (กระดาน 13X13) (แข่งวันอาทิตย์วันเดียว)
ชนะเลิศ  1,800 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

12. มือใหม่ อายุ 10 ปีขึ้นไป (กระดาน 13X13) (แข่งวันอาทิตย์วันเดียว)
ชนะเลิศ  1,800 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

13. มือใหม่ อายุไม่เกิน 10 ปี (กระดาน 9X9) (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  1,800 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

14. มือใหม่ อายุ 10 ปีขึ้นไป (กระดาน 9X9)  (แข่งวันเสาร์วันเดียว)
ชนะเลิศ  1,800 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1,500 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2  1,200 พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลประเภทการแข่งขันและเงินรางวัล

15. อนุบาล ทีม 3 คน (กระดาน 9X9)  (แข่งวันเสาร์วันเดียว)

ชนะเลิศ  เหรียญทอง พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ อันดับ 1-5  เหรียญเงิน พร้อมใบประกาศนียบัตร

การรับสมัคร : ตั้งแต่ วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2562

สมัครผ่าน www.thaigo.org ชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี น.ส. อนงค์  เชิดชูชัยไพบูลย์ เลขที่บัญชี 860-0-27041-0 แนบหลักฐานการโอนเงินในหน้าสมัครการแข่งขัน

ค่าสมัครการแข่งขัน
-ประเภท 4 ดั้ง ขึ้นไป คนละ 500บาท
-ประเภท 1-3 ดั้ง คนละ 400 บาท
-ประเภทคิว คนละ 300 บาท
-ประเภทมือใหม่ ทีมละ 300 บาท
-ถือพาสปอร์ต์ต่างชาติ 1,000 บาท
-ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมค่าที่พัก รถรับส่งสนามบินและอาหาร 2,500 บาท
-มืออาชีพ ทุกประเทศ สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารย์โอ้ 081-564-9566