กำหนดการแข่งขัน THE MALL GO International championship 2019

กำหนดการแข่งขัน THE MALL GO International championship 2019 Presented by Bangkok  bank

HIGH DAN และ PROFESSIONAL ระดับฝีมือ 4-7 ดั้ง และมืออาชีพ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

08.30 น.  – 09.00 น.     เปิดห้องแข่งขัน

09.00 น.  – 11.30 น.     การแข่งขันรอบที่ 1

11.30 น.  – 12.00 น.     พิธีเปิดการแข่งขัน

12.00 น.  – 13.00 น.     พักกลางวัน

13.00 น.  – 15.30 น.     การแข่งขันรอบที่ 2

16.00 น.  – 18.30 น.     การแข่งขันรอบที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

08.30 น.  – 09.00 น.    เปิดห้องแข่งขัน

09.00 น.  – 11.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 4

11.30 น.  – 13.00 น.    พักกลางวัน

13.00 น.  – 15.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 5

16.00 น.  – 18.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 6

18.30 น.  – 19.00 น.    Closing Ceremony

 

LOW DAN 1-3  Dan และ OPEN KYU

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

08.30 น.  – 09.00 น.    เปิดห้องแข่งขัน

09.00 น.  – 11.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 1

11.30 น.  – 12.00 น.    พิธีเปิดการแข่งขัน

12.00 น.  – 13.00 น.    พักกลางวัน

13.00 น.  – 15.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 2

15.30 น.  – 17.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 3

18.00 น.  – 20.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

08.30 น.  – 09.00 น.    เปิดห้องแข่งขัน

09.30 น.  – 11.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 5

11.30 น.  – 13.00 น.    พักกลางวัน

13.00 น.  – 15.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 6

15.30 น.  – 17.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 7

18.30 น.  – 19.00 น.    Closing Ceremony

(หมายเหตุ ในกรณีผู้แข่งขัน ต่อ 1 รุ่นไม่เกิน 64 คน จะทำการแข่งขัน 6 รอบเท่านั้น)

 

KYU กำหนดอายุ  รุ่น 10-14 ปี

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

08.30 น.  – 09.00 น.    เปิดห้องแข่งขัน

09.00 น.  – 10.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 1

10.30 น.  – 11.30 น.     การแข่งขันรอบที่ 2

11.30 น.  – 12.00 น.    พิธีเปิด

12.00 น.  – 13.00 น.    พักกลางวัน

13.00 น.  – 14.00 น.     การแข่งขันรอบที่ 3

14.30 น.  – 15.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 4

16.00 น.  – 17.00 น.     การแข่งขันรอบที่ 5

17.30 น.  – 18.30 น.     การแข่งขันรอบที่ 6

19.00 น.  – 19.30 น.    พิธีมอบรางวัล รุ่น kyu กำหนดอายุ 10 – 14 ปี

(หมายเหตุ ในกรณีผู้แข่งขัน ต่อ 1 รุ่นไม่เกิน 32 คน จะทำการแข่งขัน 5 รอบเท่านั้น)

 

มือใหม่ 9×9

วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม 2562

08.30 น.  – 09.00 น.    เปิดห้องแข่งขัน

09.00 น.  – 10.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 1

10.00 น.  – 11.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 2

11.30 น.  – 12.00 น.    พิธีเปิดการแข่งขัน

12.00 น.  – 13.00 น.    พักกลางวัน

13.00 น.  – 14.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 3

14.00 น.  – 15.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 4

15.00 น.  – 16.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 5

16.00 น.  – 17.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 6

17.00 น.  – 17.30 น.    พิธีมอบรางวัล 9×9

 

รุ่น มือใหม่ 13X13

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

08.30 น.  – 09.00 น.    เปิดห้องแข่งขัน

09.00 น.  – 10.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 1

10.00 น.  – 11.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 2

11.30 น.  – 12.00 น.    พิธีเปิดการแข่งขัน

12.00 น.  – 13.00 น.    พักกลางวัน

13.00 น.  – 14.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 3

14.00 น.  – 15.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 4

15.00 น.  – 16.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 5

16.00 น.  – 17.00 น.    การแข่งขันรอบที่ 6

18.30 น.  – 19.00 น.    พิธีมอบรางวัล