ผลการแข่งขันหมากล้อมบางปะกอก โกะ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 “BPK Go Championship 2017”

31 มกราคม 2560 : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยการสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), น้ำนมถั่วเหลืองแลตตาซอย จัดงานการแข่งขันหมากล้อม BPK GO Championship 2017 ในวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ห้องประชุมยูงทอง มีจำนวนนักหมากล้อมเข้าแข่งขันจำนวน 300 กว่าคน

นางณิชาฒ์ สุกรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กลุ่มบริหารวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาหมากล้อมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมบางปะกอก โกะ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 “BPK Go Championship 2017”

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมชาย ระดับประถมศึกษา

  

 

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมชาย ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบางจาก ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
รางวัลชมเชย โรงเรียนประชานิเวชน์ ทีม 1 , โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ทีม 2

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมหญิง ระดับประถมศึกษา

  

 

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมหญิง ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประชานิเวชน์ ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สถาบันหมากล้อม GO WISH
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนประชานิเวชน์ ทีม 1
รางวัลชมเชย สถาบันหมากล้อม GO SENSE , บ้านเสริมภาษาไทย

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษา

  

 

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนปุรณาวาส ทีม 5
รางวัลชมเชย โรงเรียนหนองแขม ทีม 3 , โรงเรียนปุรณาวาส ทีม 2

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา

  

 

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu) ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทีม1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
รางวัลชมเชย โรงเรียนประชานิเวศน์ , พณิชยการธนบุรี ทีม 1

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) บุคคลหญิง ระดับประถมศึกษา

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) บุคคลหญิง ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ไอรัก ฟุกูฮาระ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ลลิล วิชัยโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ปาณิสรา พรหมเต็ม
รางวัลชมเชย วิรินทร์ ตัณพิสุทธิ์, ภัทราณิศฐ์ รุ่งรดิศเดชานนท์, ออมไพลิน พูลสมบัติ, พิมมาดา ศรีสุข

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) บุคคลชาย ระดับประถมศึกษา

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) บุคคลชาย ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จัสติน พลีทแมน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กองเงิน เชื่อมทง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณวัตน์ จินดาวิจิกษณ์
รางวัลชมเชย ศิวกร เชาว์เลิศเสรี, อครพล บุญกล่ำ, ปัญญา เจนพิทักษ์, ชนาธิป สาทสุทธิ, ปวรุตน์ คำนึงวุฒิ

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) บุคคลหญิง ระดับมัธยมศึกษา

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) บุคคลหญิง ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นุศรา ฐาปนะดิลก
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขจี เบิกบาน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กษิรา เสนารัตน์
รางวัลชมเชย ธันยกานต์ มณีทูล, กองทอง เชื่อมทอง, สมาพร ตุ้มเพ็ชร, ชมพูนุช พุทธรักษา, ภาวิณี ภู่พันธฺ์ทองคำ

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) เดี่ยวชาย ระดับมัธยมศึกษา

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu) บุคคลชาย ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นิติเทพ สังข์สวน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ธนากร ศรีสงคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภักดิ์ แก้วคงคา
รางวัลชมเชย นทีกานต์ แก่นณรงค์, ไชยกานต์ กาญจนศิลป์, สิรภพ ศิริชัยวัฒนา, เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์, ธนกรณ์ แสงเจริญ

Gallery การแข่งขันหมากล้อมบางปะกอก โกะ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2