ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อมในงานวันวิชาการ “2019 ACEP Academic Day”

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าแข่งขันหมากล้อมในงานวันวิชาการ “2019 ACEP Academic Day”

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดนผ่าน QR CODE

รายละเอียดการแข่งขัน