จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาคมกีฬาหมากล้อม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมเข็มวิลาศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมีครู-อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 150 คน จาก 6 กลุ่มเขตการศึกษากรุงเทพฯ

15326468_10157811536895035_4475433138235409814_n 15327297_10157811537685035_6572644668225131808_n

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางทรายทอง สัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และ คณะครู- อาจารย์ ผู้บริหารจากสำนักการศึกษากรุงเทพฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดย คุณโตมร จันทรา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ 7 โรงเรียน จาก 6 กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแกนนำเผยแพร่หมากล้อม อีกด้วย

15337435_10157815553340035_30861714342794834_n 15420896_10157815539070035_9071811929511940193_n

จุดประสงค์การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยหมากล้อมเพื่อที่จะให้ครู-อาจารย์ สามารถเผยแพร่หมากล้อมในโรงเรียน หรือ ชุมชน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

15380590_10157815553170035_8127728161234112125_n 15380495_10157811537545035_5585027603017874035_n

โดยบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่พัฒนาทักษะการเล่นหมากล้อม และ มีการแลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้สื่อ “หมากล้อม” ระหว่าง ครู-อาจารย์ และ วิทยากร เพื่อนำมาปรับใช้กับนักเรียนในอนาคตอีกด้วย

15220050_10157811538450035_4822586750059560230_n 15230779_10157811538840035_1012544482027096932_n 15253596_10157811538130035_4743476339815455030_n  15349835_10157811538320035_2826427374562833104_n  15355806_10157811537955035_565853222185548746_n 15401008_10157811537900035_5536934325466659144_n