การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยการสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ณ หอประชุมรัชตสมโภชน์  ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารีย์

ขอเชิญนักกีฬาหมากล้อมในระดับนักเรียน นักศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “หมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20” 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

08.00 น.                               ลงทะเบียน

08.30 – 09.30 น.                พิธีเปิด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน

ประเภทบุคคล

09.30 – 10.30 น.                              การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 11.45 น.                                การแข่งขันรอบที่ 2

11.45 – 12.45 น.                                รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 – 13.45 น.                                การแข่งขันรอบที่ 3

14.00 – 15.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 4

15.15 – 16.15 น.                                การแข่งขันรอบที่ 5

16.30 – 17.00 น.                                พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

 

ประเภททีม

09.30 – 10.00 น.                               การแข่งขันรอบที่ 1

10.00 – 10.30 น.                                การแข่งขันรอบที่ 2

10.30 – 11.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 3

11.00 – 11.30 น.                                การแข่งขันรอบที่ 4

11.30 – 12.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 5

12.15 – 12.45 น.                                พิธีปิดการมอบรางวัล

*หมายเหตุ

– ผู้เข้าแข่งขัน แต่งกายตามเครื่องแบบสถานศึกษา

– ผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับรางวัลที่ 1-3 ต้องแข่งขันประเภทที่สูงขึ้น

   ***  ยกเว้นรุ่น High Kyu ได้รางวัล 1-3 ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง และ

   รุ่นอนุบาล ประเภททีม 3 คน  ( Friendship )  ***

– ผู้เข้าแข่งในประเภท  Premier  League  ต้องมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้ง

 

รางวัลการแข่งขัน

ประเภทบุคคล ( ทุกประเภท )

รางวัลชนะเลิศ                                                  ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                                      เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                                      เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 3-4                                   ประกาศนียบัตร

ประเภททีม  Friendship Game (ทุกประเภท)

รางวัลชนะเลิศ                                                  ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                                       ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                                       ประกาศนียบัตร

รับจำนวนจำกัดดังนี้

Premier Gold จำนวน (7/32) คน
Premier Silver จำนวน (7/32) คน


High Kyu ประถมต้น ป.1-3 จำนวน (5/32) คน
High Kyu ประถมปลาย ป.4-6 จำนวน (17/64) คน
High Kyu มัธยมต้น ม.1-3 จำนวน (14/32) คน
High Kyu มัธยมปลาย ม.4-6 จำนวน (8/32) คน


Low Kyu ประถมต้น ป.1-3 จำนวน (16/32) คน
Low Kyu ประถมปลาย ป.4-6 จำนวน (46/64) คน
Low Kyu มัธยมต้น ม.1-3 จำนวน (38/64) คน
Low Kyu มัธยมปลาย ม.4-6 จำนวน (16/32) คน


Friendship ไม่จำกัด จำนวน

แผนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 

(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2560 ก่อน 12.00น. AM )

เชิญแข่งขันหมากล้อมเยาวชนฯ-ครั้งที่-20

 

Oops! We could not locate your form.

เมื่อกดSubmit ข้อมูลจะอัพเดท ด้านล่างทันที ถ้าชื่อไม่ปรากฏขึ้น โปรดสมัครใหม่

 

 

Oops! We could not locate your form.

เมื่อกดSubmit ข้อมูลจะอัพเดท ด้านล่างทันที ถ้าชื่อไม่ปรากฏขึ้น โปรดสมัครใหม่

[directory form=”57″ page_size=”50″ lightboxsettings=”images”]

[directory form=”58″ page_size=”50″ lightboxsettings=”images”]

 

ตรวจสอบรายชื่อ

แจ้งแก้ไขข้อมูล