การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กรมพลศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 การแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่น คือ
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยเกิดไม่เกินปีพ.ศ. 2550
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี โดยเกิดไม่เกินปีพ.ศ. 2548
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยเกิดไม่เกินปีพ.ศ. 2546
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยเกิดไม่เกินปีพ.ศ. 2544
และแบ่งประเภทดังนี้
ประเภททีม (ส่งได้ประเภทละ 1 ทีม)
1. ทีมชาย
2. ทีมหญิง
3. ทีมผสม 3 คน
ประเภทบุคคล (ส่งได้ประเภทละ 2 คน)
1.  บุคคลชาย
2.  บุคคลหญิง
ประเภทคู่ (ส่งได้ประเภทละ 2 คู่)
1.  คู่ชาย
2. คู่หญิง
3. คู่ผสม
หมายเหตุ ลงสมัครได้คนละ 1 รายการเท่านั้น

สามารถสมัครการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ของ กรมพลศึกษา คลิก!!

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการแข่งขันหมากล้อมส่วนกลาง 2562

ประกาศหมากล้อมส่วนกลาง 2562

หนังสือขอส่งนักกีฬา(สกฬ.1)
ใบสมัครของนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาหมากล้อ( สกฬ.2 )
ใบส่งรายชื่อนักกีฬา(สกฬ.3)
แผนผังรูปนักกีฬา(สกฬ.4)
ใบส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่(สกฬ.5)

หนังสือขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการแข่งขันประกอบด้วย

***ใบส่งรายชื่อนักกีฬา(สกฬ.3)

***แผนผังรูปนักกีฬา(สกฬ.4)

*** สำเนาบัตรประชาชนของนักกีฬา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
(กรมพลศึกษา) ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์  097-428-9951
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 02-071-2910 (ออฟฟิศ)
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 089-6955365 (คุณธนกร)
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 095-751-6995 (คุณอนุสรณ์ ยวนกลาง)