ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 24th Pandanet Cup Internet World Amateur Go Tournament

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 24th Pandanet Cup Internet World Amateur Go Tournament เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 17 กรกฎาคม 2562 สนใจเข้าร่วมการแข่งขันและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ PANDANET