สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2017 (Thailand GO League 2017)


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด, สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมพันธมิตร 23 บริษัท จัดการแข่งขันหมากล้อม ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2017″ (Thailand GO League 2017) ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่รวมเหล่านักกีฬาหมากล้อมแนวหน้าของประเทศไทยทั้งสิ้น 88 คน ร่วมชิงชัยพิชิตถ้วยและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท และในที่สุดการแข่งขันชิงชัยที่ยาวนานก็ได้สิ้นสุดลงและได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


  
ในพิธีปิด นายนัฐพล  กิติไพศาลนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ กล่าวสรุปภาพรวมการแข่งขันและได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีปิดเพื่อมอบถ้วยและเงินรางวัล

สรุปผลการแข่งขัน

รางวัลประเภททีม

ทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ทีม Miku Duke

ผู้จัดการทีม  เจษฎา  วิโรจน์ธรรม

ผู้เล่นโต๊ะที่ 1  นายวรวัฒน์   ธนพัฒน์โสภณ

ผู้เล่นโต๊ะที่ 2  Mr. fei qi

ผู้เล่นโต๊ะที่ 3  นายเพียวพันธุ์   พรรณอุไร

ผู้เล่นโต๊ะที่ 4  นายณภัทร   วงศ์หาญเชาว์

ผู้เล่นสำรองคนที่ 1  ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม

ผู้เล่นสำรองคนที่ 2  นายหฤษฎ์   ก่อสวัสดิ์วรกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ซีพีเอฟ GO House

ผู้จัดการทีม  วันเฉลิม    สิงห์สุทธิ์

ผู้เล่นโต๊ะที่ 1  นายนทีธร    บลอมฟิลด์

ผู้เล่นโต๊ะที่ 2  Mr.Yang Yu Xiang

ผู้เล่นโต๊ะที่ 3  นายไพศาล  ธัญธาดาลักษณ์

ผู้เล่นโต๊ะที่ 4  ด.ช.พงศกานต์   ศรอารา

ผู้เล่นสำรองคนที่ 1  นายมติมันต์     ภัทรปกรณ์

ผู้เล่นสำรองคนที่ 2  นายพัฒนะ       แฉ่งสูงเนิน

ผู้เล่นสำรองคนที่ 3  ด.ญ. ภิญญาดา    ศรอารา

ผู้เล่นสำรองคนที่ 4  นายดนัย  สุวัชรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม เนสท์เล่ Go Squared

ผู้จัดการทีม   ยุทธนา  บางม่วง

ผู้เล่นโต๊ะที่ 1  นายณัฐกฤษณ์  เตชะอํานวยวิทย์

ผู้เล่นโต๊ะที่ 2   กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ

ผู้เล่นโต๊ะที่ 3  นายปริวรรต  สำเภาแก้ว

ผู้เล่นโต๊ะที่ 4  วริศ  แจ่มขจรเกียรติ

ผู้เล่นสำรองคนที่ 1  ด.ช.สุวิจักขณ์   บางม่วง

ผู้เล่นสำรองคนที่ 2  ด.ช.พีธศักดิ์     สุทธิอรรถศิลป์

ผู้เล่นสำรองคนที่ 3  นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

ผู้เล่นสำรองคนที่ 4  ภัทราพร อรุณไพจิตรา

รางวัลรายบุคคล

ผู้เล่นยอดเยี่ยม(MVP)

ผู้ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม

ผู้เล่นยอดเยี่ยม(MVP)  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ  ทีม Miku Duke

รางวัลแม่ทัพยอดเยี่ยม

ผู้ได้รับรางวัลแม่ทัพยอดเยี่ยม

รางวัลแม่ทัพยอดเยี่ยม กมล สันติพจนา ทีม ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ เอชเอ็ม

รางวัลรองแม่ทัพยอดเยี่ยม

ผู้ได้รับรางวัลรองแม่ทัพยอดเยี่ยม

รองแม่ทัพยอดเยี่ยม กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ ทีม เนสท์เล่ Go Squared

รางวัลเสนาธิการยอดเยี่ยม

ผู้ได้รับรางวัลเสนาธิการยอดเยี่ยม

เสนาธิการยอดเยี่ยม นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร ทีม Miku Duke

รางวัลทัพหลังยอดเยี่ยม

ผู้ได้รับรางวัลทัพหลังยอดเยี่ยม

ทัพหลังยอดเยี่ยม พงศกานต์ ศรอารา ทีม ซีพีเอฟ GO House

รางวัลผู้เล่นหญิงยอดเยี่ยม

ผู้ได้รับรางวัลผู้เล่นหญิงยอดเยี่ยม

ผู้เล่นหญิงยอดเยี่ยม ริบะคา วงศ์ชูแก้ว ทีม เถ้าแก่น้อย Traveler

รางวัลเยาชนยอดเยี่ยม

ผู้ได้รับรางวัลเยาวชนยอดเยี่ยม

เยาวชนยอดเยี่ยม ณภัทร วงค์หาญเชาวน์ ทีม Miku Duke

รางวัลมือสำรองยอดเยี่ยม 

ผู้ได้รับรางวัลมือสำรองยอดเยี่ยม

มือสำรองยอดเยี่ยม โอฬาร โรจนะบุรานนท์ ทีม ลอริอัล  KPS

รางวัลชนะติดต่อกันมากสุด

ผู้ได้รับรางวัลชนะติดต่อกันมากที่สุด

ชนะติดต่อกันมากที่สุด พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ ทีม ศรีไทย  ซุปเปอร์แวร์ HM

รางวัล Best Move

ผู้ได้รับรางวัล Best Move

Best Move  นทีธร บลอมฟิลด์ ทีม ซีพีเอฟ GO House

รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม

ผู้ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม

ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม คุณ ยุทธนา บางม่วง ทีม เนสท์เล่ Go Squared

รางวัลสนับสนุนทีม ตจว.

รางวัลสนับสนุนทีมต่างจังหวัด

สนับสนุนทีมต่างจังหวัด.  ให้กับทีมซีพีเอฟ GO House และ NEC WARLORD

ชมภาพการแข่งขันกีฬาหมากล้อม THAILAND GO LEAGUE 2017