Tag Archives: หมากล้อม

อัพเดทผล การแข่งขันหมากล้อม Coke Go Championship 2017  รอบ 6-8

การแข่งขันหมากล้อม City Weiqi League 2017 สนามที่สอง กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้รับเชิญและส่งตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมไทย จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ City Weiqi League จะทำการแข่งขันทั้งหมด 4 เมือง 2 ประเทศ ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ห้างสรรพสินค้า เดอะ ไบรท์ พระราม 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2017 ในวันเสาร์ที่  5  สิงหาคม  2560 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ ไบรท์ พระราม 2  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 130 คน

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 “ช้างน้อยเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม  ณ อาคารคันทาแก้ว โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 500 คน

ผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2017  รอบ 3-4

ผลการคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”

การแข่งขัน Conclusion of JGC 2017 and LIFE International Go Meeting for Children 2017

การแข่งขัน Conclusion of JGC 2017 and LIFE International Go Meeting for Children 2017 จัดการแข่งขันที่  Takarazuka ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งและสร้างผลงานดังนี้

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 “หนุมานเกมส์”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 “หนุมานเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 4

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 4  “มิโนรุ  โอเซกิ” จากมหาวิทยาลัยเซนซวู ประเทศญี่ปุ่น คว้าแชมป์หมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 ด้านนักกีฬาหมากล้อมจากทั่วโลกประทับใจไทยต้อนรับอบอุ่น

เปิดฉากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship)

มูลนิธิ ING CHANG KI ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship) ณ ห้อง Convention Hall 1-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 256o ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 106 คน จาก 72 มหาวิทยาลัยทั่วโลก