โจทย์ 71 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 71 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 71

รอดชัวร์ ๆ

ดำ    1     เดินสร้างลักษณะเพื่อเตรียมสร้างห้อง

ขาว   2     เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ    3     เดินปิดสร้างห้อง

 

เป็นโคะ

ดำ      1    เดินปิดลมหายใจของขาว

ขาว    2    เดินทแยงกันไม่ให้ดำเดินต่อลงไปอีกได้

ดำ      3    เดินอาตาริขาว 2 เปิดโคะเพื่อรอด

ขาว    4    ดินจับกินเพื่อเล่นโคะ