Tag Archives: หมากล้อม

เปิดฉากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship)

มูลนิธิ ING CHANG KI ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship) ณ ห้อง Convention Hall 1-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 256o ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 106 คน จาก 72 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

การแข่งขัน City Weiqi League 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้รับเชิญและส่งตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมไทย จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ City Weiqi League จะทำการแข่งขันทั้งหมด 4 เมือง 2 ประเทศ ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2017 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating and Friendship Game ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 800 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เสริมสร้างอาวุธทางปัญญา ด้วยปรัชญาหมากล้อม”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เสริมสร้างอาวุธทางปัญญา ด้วยปรัชญาหมากล้อม” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 192 คน

การแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์เมืองจีน ชิงถ้วย“โจวจวงเปย” ครั้งที่15

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยส่งนักหมากล้อมไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์เมืองจีน ชิงถ้วย“โจวจวงเปย” ครั้งที่15 โดยมีผู้จัดงาน สมาคมหมากล้อมคุนชาน ศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาโจวจวง และผู้สนับสนุนโดยบริษัทท่องเที่ยวเจียงซูคุนชานโจวจวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เมืองจีน การแข่งขันครั้งนี้ จัดที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองคุนชาน (มณฑลเจียงซู) ณ โรงแรม Shuizhiyun Hotel ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2017 มีเมืองที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 42 เมืองประกอบไปด้วย

รู้หรือไม่ “กระดานและเม็ดหมากล้อมมีขนาดเท่าไหร่”

กีฬาแต่ละชนิดเรียกได้ว่าเกือบจะทุกชนิดก็ว่าได้ที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและแข่งขัน กีฬาหมากล้อมก็เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ของหมากล้อมในการเล่นประกอบไปด้วย กระดานและเม็ดหมากล้อม ที่ใช้เล่นกันมาเคยมีใครสงสัยไหมว่าทั้งกระดานและเม็ดหมากล้อมมันมีขนาดเท่าไหร่ และที่เป็นมาตรฐานในการแข่งขันจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ กันแน่ วันนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ เลยรวบรวมข้อมูลของขนาดของกระดานและ เม็ดหมากล้อมมาแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านได้ทราบกันครับ

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go 8

ชมรมหมากล้อม Executive Go Club ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อของคนไทยจะจัดการแข่งขันหมากล้อม EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111A-B การแข่งขัน EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 แบ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภท ดิวิชั่น A (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับฝีมือรวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง) 2. ประเภท ดิวิชั่น B (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับ 1ดั้ง 1 คน, ระดับคิว 2 คน)

ผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.ดั้ง 2.High Kyu 3.Low Kyu 4.Pre Low Kyu 5.Friendship ระดับมัธยม 6.Friendship ระดับประถม

ผลการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 38 (รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 38 (รอบคัดเลือกหาตัวแทนประเทศไทย) World Amateur Go Championship ครั้งที่ 38
ที่จะจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือน มิถุนายน 2560

สถาบันหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี

GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมาของ GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี ต้นปี พ.ศ. 2556 ครอบครัว “วิโรจน์ธรรม” ได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ แนะนำให้รู้จัก กีฬาหมากล้อม จึงเป็นแรงจูงใจ ส่งบุตรชาย เริ่มเรียนหมากล้อม โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จากความตั้งใจเอาใจใส่ของครอบครัวทำให้เราได้เห็น ถึงประโยชน์ ของหมากล้อม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ รวมจนถึง เสริมสร้างทัศนคติ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงมีแนวคิดสร้างบรรยากาศ การเล่นหมากล้อม แวดล้อมด้วยธรรมชาติเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลาย