Tag Archives: หมากล้อม

อัพเดทผลการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 2017) สนามที่ 2 ร.ร.อัสสัมชัญ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 20 17) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม โดยในการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบมาจากการแข่งขันในระดับภาครวม 260 คน

โจทย์ 73 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

การแข่งขันหมากล้อมคู่ผสมชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Pair Go Championship 2017

อัพเดทผลการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 2017) สนามแรกที่ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ

โจทย์  38 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 37 ดำจับกินขาว

โจทย์ 72 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 71 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 70 ดำเดินเพื่อรอด