ผลการแข่งขัน TGA Go Tournament 2563

 

ผลการแข่งขัน

รุ่น DAN

รางวัลเดี่ยว

รางวัล Best of Tournament ได้แก่ นายเพียวพันธุ์  พรรณอุไร

รางวัล Best of 5-6 Dan ได้แก่ นายเพียวพันธุ์  พรรณอุไร

รางวัล Best of 4 Dan ได้แก่ นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ

รางวัล Best of 3 Dan ได้แก่ ด.ช. ปารมี  สุธีรัตน์

รางวัล Best of 2 Dan ได้แก่ นายภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์

รางวัล Best of 1 Dan ได้แก่ ด.ช. เจตน์ กรีน

 

นายเพียวพันธุ์  พรรณอุไร คว้ารางวัล Best of Tournament และ รางวัล Best of 5-6 Dan

  

 

รางวัลทีม

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ Go Family 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ Go Addicted

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ GTM

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่ หมู่บ้านเพนกวิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ได้แก่ Go101 Past2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5  ได้แก่ Go Squred 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6  ได้แก่ Three Man up

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7  ได้แก่ GO MASTER

Go Family 1 คว้าแชมป์ประเภททีมรุ่นดั้ง

 

 

รุ่น KYU

รางวัลเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกองเงิน  เชื่อมทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเฉลิมพล  เชื่อมทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจักรพรรติ  นาวายนต์

 

 

รางวัลทีม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโกะ by ครูได๋

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ONE FOR ALL

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โกะบ้านบ้าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ตัว กล๊ม กลม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ Child Play Go

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ NEUTRAL GO

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่ แฮปปี้ ปายจัง กีวี่ เฟรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่  EXGO 1

บ้านโกะ by ครูได๋ คว้าแชมป์ประเภททีมรุ่นคิว