Life international Go Meeting For Children 2015

ในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Life international Go Meeting For Children 2015 เป็นรายการแข่งขันระดับอายุไม่เกิน 13 ปี นำทีมโดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เกาหลี เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน รัสเซีย และญี่ปุ่น โดยมีนักกีฬาและผู้ติดตามเข้าร่วมกว่า 70 คน ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

11229402_987987364566162_8549743263225934897_n 11215742_987987231232842_8284239834377783047_n

11694941_987987424566156_7425096503023692949_n 11701107_989491281082437_1170342607613771216_n

 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 คน ได้แก่

1. เด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
2. เด็กชายพงศกานต์ ศรจารา
3. เด็กหญิงภิญญาดา ศรจารา
4. เด็กหญิงอรรชา วิโรจน์ธรรม

IF IF

IF IF

IF IF

การแข่งขันในครั้งเป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยผลการแข่งขัน เด็กชายพงศกานต์ ศรจารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเด็กหญิงภิญญาดา ศรจารา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของกลุ่ม 2

11780068_10153344452116072_1374314085_o 11779136_10153344451961072_1548330925_o

IF