สอบ”วัดระดับฝีมือ”หมากล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562