Calendar

ก.ค.
3
อาทิตย์
Chonburi Student GO Championship 2022
ก.ค. 3 all-day
ก.ค.
29
ศุกร์
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”
ก.ค. 29 – ส.ค. 7 all-day
ส.ค.
2
อังคาร
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์
ส.ค. 2 – ส.ค. 3 all-day
ส.ค.
28
อาทิตย์
การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 3
ส.ค. 28 all-day
ต.ค.
22
เสาร์
GO Burapha Championship 2022
ต.ค. 22 all-day
ต.ค.
23
อาทิตย์
งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2565
ต.ค. 23 all-day
พ.ย.
5
เสาร์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 พิบูลย์บำเพ็ญเกมส์
พ.ย. 5 – พ.ย. 8 all-day