Calendar

พ.ย.
6
เสาร์
โกะลีค รอบชิงชนะเลิศ
พ.ย. 6 – พ.ย. 7 all-day
พ.ย.
8
จันทร์
การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
พ.ย. 8 – พ.ย. 12 all-day
พ.ย.
20
เสาร์
การแข่งขัน Women Go Championship 2021
พ.ย. 20 all-day
พ.ย.
21
อาทิตย์
การแข่งขัน Thailand Pair Go Championship 2021
พ.ย. 21 all-day
ธ.ค.
9
พฤหัส
การแข่งขัน The 24th Thailand Open Go Tournament
ธ.ค. 9 – ธ.ค. 12 all-day
ธ.ค.
17
ศุกร์
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ฝึกสอน ระดับชาติ Level 1
ธ.ค. 17 – ธ.ค. 19 all-day
ธ.ค.
18
เสาร์
การแข่งขันหมากล้อม เมจินย์ จูเนียร์ ไทยแลนด์ รอบชิงชนะเลิศ
ธ.ค. 18 – ธ.ค. 19 all-day
ธ.ค.
24
ศุกร์
โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ตัดสิน ระดับ Class D
ธ.ค. 24 – ธ.ค. 26 all-day