กีฬา​หมากล้อม​เยาวชน​ชิงชนะเลิศ​แห่ง​ประเทศไทย​

สถานที่แข่ง PIM